Počelo ispitivanje kvaliteta morske vode

Obavljeno je prvo ovogodišnje uzorkovanje morske vode i analiza koje radi akreditovana laboratorija Instituta za biologiju mora iz Kotora, koju je putem tendera angažovalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

– Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na crnogorskom primorju u sezoni 2022. počeo je 24. i 25. maja i obuhvata ukupno 110 lokacija na Crnogorskom primorju, od čega će se u opštini Herceg Novi ispitivanje realizovati na 21 lokaciji – kazali su Novskom portalu u JP Morsko dobro.

Program će se sprovoditi svakih 15 dana do kraja septembra.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici Javnog preduzeća koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom opredijelilo je 70.000 eura.