Pomorska komora Turske zainteresovana za saradnju sa brodogradilištem Adriatic 42

Foto: Adriatic 42

Predstavnici Turske pomorske komore koja okuplja najveći broj brodovlasnika, kapetana i špeditera, predvođeni predsjednikom Upravnog odbora Tamerom Kiranom posjetili su brodogradilište za remont jahti Adriatic 42.

Kako je saopšteno, čelnici “Adriatic 42” izvršni direktor cap. Marko Blažević i komercijalni direktor Nikola Banović upoznali su kolege iz Turske sa radom brodogradilišta, strateškom geografskom položaju i servisnim kapacitetima, kao i sa tehničkom opremljenošću. Takođe i sa 97 godina dugom istorijom brodogradilišta u Bijeloj i profesionalnim kadrovima kompanije.

Predsjednik UO Turske pomorske komore g. Tamer Kiran iskazao je zainteresovanost za saradnjom sa Adriatic 42 kao i na potrebu što boljeg povezivanja sa kompanijom iz Bijele u narednom periodu. Posjeta Turske pomorske komore dogovorena je posredstvom Turske privredne komore u Crnoj Gori.

O Turskoj pomorskoj komori

Turska pomorska komora nastala je kao pomorska komora Istanbula i Marmara, Egejskog, Mediteranskog i Crnomorskog regiona. Prvi put je osnovana 1982. godine kao “Istanbulska brodarska komora”, a osnivač je bio g. Zijo Kalkavan ugledni turski brodovlasnik. Važna je profesionalna organizacija turskog pomorskog sektora sa sjedištem u Istanbulu i glavnim filijalama u Izmiru, Bodrumu, Marmarisu, Antaliji, Iskenderuni, Fetijama, Karadeniz Ereglisi, Kocaeli i Aliaga. Ima Biro za vezu u Ankari, kao i predstavništva u svim primorskim gradovima u Turskoj.

Članovi Komore su brodovlasnici, operateri brodova, špediteri, brokeri za prodaju i kupovinu brodova, pomorska osiguravajuća društva, dobavljači brodova, operateri luka, marina, graditelji brodova i brodogradilišta, brodogradilišta za popravke brodova-jahti i mnogi drugi.

Tamer Kiran (55) je predsjednik Upravnog odbora Turske pomorske komore. Potpredsjednik je Upravnog odbora Kiran Holdinga, porodične kompanije koja posluje u oblasti brodovlasništva i brodogradilišnih poslova. Za predsjednika UO Turske pomorske komora izabran je 2018. godine, a nalazi se na mjestu potpredsjednika Upravnog odbora Unije komora i robnih berzi Turske. Diplomirao je međunarodne odnose na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Anadolu i pomorstvo na London City College.