Posljednje dvije godine Opština odobrila sredstva za devet parova u liječenju neplodnosti

U devet postupaka liječenja steriliteta koje je finansijski pomogla Opština Herceg Novi, ostvareno je šest trudnoća, od kojih jedna blizanačka, pišu Vijesti.

Prema riječima sekretarke za lokalnu samoupravu Vesne Samardžić, pravilnik o dodjeli jednokratne pomoći za liječenje neplodnosti postupcima MPO donijeli su početkom 2022. Pravo na pomoć, kako je kazala, imaju bračni, odnosno vanbračni supružnici, kao i žene bez partnera, sa prebivalištem na području opštine Herceg Novi.

“Pravo na jednokratnu pomoć može se ostvariti jednom godišnje, u maksimalnom iznosu od 2.250 eura. U protekle dvije godine odobrili smo pomoć za devet parova radi liječenja u inostranstvu, ostvareno je šest trudnoća, u jednom slučaju su rođene i dvojke. Uglavnom nam se obraćaju parovi koji se liječe u inostranstvu, jer u Crnoj Gori imaju pravo na četiri besplatna postupka, do 45 godine života žene, a u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju”, rekla je Samardžić Vijestima.

Kako je dodala, Opština Herceg Novi nastaviće sa tom praksom i za tu namjenu opredijeljeno je 20.000 eura.

Pravo na sufinansiranje troškova MPO može da se ostvari jednom u toku kalendarske godine, i to za liječenje neplodnosti postupcima MPO obavljenim u Crnoj Gori ili inostranstvu, uz preduslov da su prethodno iskoristili pravo na obavezno finansiranje postupka MPO u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Iz Centra za građanske slobode ranije su ukazivali da bi opštine u planovima budžeta morale da predvide pomoć, srazmjerno potrebama i mogućnostima, za one koji na teret FZO nisu uspjeli da riješe problem neplodnosti.

Sa problemom neplodnosti u Evropi se suočava više od 25 miliona ljudi, podaci su “Fertility Europe”.