Pred praznik preko 6000 turista u Novom

Posljednjeg aprilskog vikenda, prema podacima Turističke organizacije u Herceg Novom boravi 6229 gostiju. To predstavlja 428% ostvarenog prometa gostiju na isti dan 2021. godine.

Najviše gostiju – 3410, odlučilo se za hotelski smještaj, zatim za boravak u domaćinstvima 2801. Prvi put bilježimo i regostrovane goste i to njih 18 u auto kampovima.

U gradu boravi znatno više stranaca, odnosno 5589, a domaćih je 640.

Slijede tri neradna dana, pa je za očekivati i veći broj domaćih gostiju, kao i otvaranje većine hotela.

Turistički info biroi tokom praznika radiće neće raditi 1. i 3. maja, a 2. maja biće otvoren biro u Meljinama, na Trgu Nikole Đurkovića i u Igalu kod Barona. Od 4. maja rade redovno.