Predloženo 3.394 mjesta za upis osnovnih studija na UCG

Foto: UCG

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na elektronskoj sjednici, usvojio Odluku o utvrđivanju predloga broja studenata za upis u I godinu osnovnih studija UCG, za studijsku 2022/23. godinu, kojom se za upis predviđa 3.394 mjesta na budžetu.

Predsjednica Upravnog odbora UCG prof. dr Rajka Glušica kazala je da je odluka usvojena na predlog Senata UCG i uz pribavljeno Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta na UCG. Konačnu odluku donijeće Vlada Crne Gore, nakon čega će biti raspisan Konkurs za upis na osnovne studije.

Broj mjesta za upis nove generacije studenata na Univerzitet Crne Gore u skladu je sa rješenjem Ministarstva prosvjete kojim je određen maksimalan broj studenata za upis, kao i u skladu sa standardima kvaliteta nastave.

Predloženi broj mjesta na 19 fakulteta je sljedeći: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički 160, Ekonomski 390, Elektrotehnički 330, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 48, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 330, Filozofski fakultet 290, Građevinski fakultet 110, Mašinski fakultet 200, Medicinski 185, Metalurško-tehnološki 120, Muzička akademija 36, Pomorski fakultet Kotor 260, Pravni fakultet 210 i Prirodno-matematički fakultet 230.

Izvor i foto: UCG