Predstoje tenderi za asfaltiranje osam lokalnih puteva u Herceg Novom

Do kraja sljedeće sedmice, Opština Herceg Novi će raspisati tendere za asfaltiranje osam ulica, od kojih će po dvije biti u Igalu, Zelenici i Mojdežu. Pored tih, tenderi će biti raspisani za ulice na Savini i Mokrinama. Ukupna procijenjena vrijednost svih radova iznosi 718 hiljada eura.

Lokalna samouprava tako nastavlja sanaciju saobraćajne infrastrukture sa Agencijom za izgradnju i razvoj grada, koja je izradila projekte i napravila predračun. Do kraja sljedeće sedmice je planirano da budu raspisani tenderi za asfaltiranje sledećih ulica:

– Igalo, trasa od hotela „Palmon Bay“ do „Barona“, procijenjena vrijednost 134.000 eura;

– Igalo, Sarajevska ulica, procijenjena vrijednost 30.000 eura;

– Savina, od raskrsnice ulica Braće Grakalić i Bokeljski mornara (ispod srednje škole) do kružnog toka u Meljinama, procijenjena vrijednost 234.000 eura;

– Zelenika, dionica od Doma penzionera prema magistralnom putu, procijenjena vrijednost 30.000 eura;

– Zelenika, Sasovićki put (ispod crkve Sv. Arhiđakona Stefana), procijenjena vrijednost radova iznosi 30.000 eura;

– Mojdež, trasa od spomenika do naselja Porobići, procijenjena vrijednost 100.000 eura;

– Mojdež, dionica prema filter stanici, procijenjena vrijednost 100.000 eura;

– Mokrine, od puta Meljine-Petijevići do skretanja za Mojdež, procijenjena vrijednost 60.000 eura.