Preko 7500 gostiju u Novom, počela fiskalizacija u privatnom smještaju

Predsezona u Herceg Novom i dalje obećava uspješnu turističku žetvu, ako je po podacima o posjeti. U svim vrstama smještaja boravi 7592 prijavljena gosta. To je, u odnosu na prošlu godinu 170% ostvarenog prometa, navode iz TO Herceg Novi.

U preko 40 hercegnovskih hotela je 3807 turista, ili 156% više. U domaćinstvima boravi 3739. Ili 187% više.

Iako nema preciznih podataka o strukturi gostiju, dominantni su posjetioci iz regiona, pa Rusije i Ukrajine, te Zapadne Evrope. Ukupno je 6778 staranaca, ili 177% više.

Na startu turističke sezone svjedočimo o novinama, ali istovremeno i nezadovoljstvu preko 2000 izdavalaca smještaja u Herceg Novom zbog obavezne fiskalizacije u poslovanju.

Iako je bilo najavljeno da to neće biti novi namet došlo je do uvećanog poreza, dodatnih troškova, a sve prati i nesnalaženje većine, pogotovo malih izdavalaca.

Oni moraju imati fiskalnu kasu i kvalifikovani elektronski sertifikat. Poreska stopa na ostvareni promet – broj noćenja, uvećana je sa 9 na 15% prema državi. Ostaje ista obaveza plaćanja poreza na prirez lokalnoj upravi od 13%.

Mjesečni trošak za novi sistem fiskalizacije je 30 eura, a podrazumijeva se da izdavaoci imaju telefon, tablet, ili računar i štampač.

Evidentiranje poreza osim putem elektronskog naplatnog uređaja koji koristi fiskalni servis moguće je i putem web portala za građane koji obavljaju promet kroz bezgotovinski način plaćanja.

Кazne za izdavaoce koji ne uđu u sistem fiskalizacije biće od hiljadu do četiri hiljade eura