Prekogranični projekat “Otporna granica”, vrijedan skoro 600 hiljada eura

Foto: Informativna služba OHN

U Herceg Novom je zvanično predstavljen projekat „Povećanje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica“, koji finansira Evropska unija u okviru prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora (IPA II).

Opšti cilj ovog projekta biće unaprijeđenje sistema prevencije i upravljanja rizicima od katastrofa, kako bi se povećala otpornost na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim faktorom, kako u Zapadnohercegovačkoj županiji (BiH), tako i na području opštine Herceg Novi u Crnoj Gori. Povezivanjem individualnih i institucionalnih kapaciteta, te razmjenom iskustava, informacija i resursa značajno će se unaprijediti sistem upravljanja rizicima od katastrofa (prevencija, pripravnost i odgovor) na tom području.

Projekt će se sprovoditi kroz niz aktivnosti: formiranje radne grupe za sprovođenje procjene rizika od katastrofa i akcionog plana, organizacija radionica za zajedničke mjere upravljanja rizicima, organizacija treninga za jačanje kapaciteta hitnih službi, izgradnja poligona za obuku u Grudama (BiH), organizacija promotivne kampanje i akcije vidljivosti, nabava opreme i dr.

Planirane zajedničke aktivnosti rezultiraće donošenjem zajedničkog akcionog plana, potpisivanjem memoranduma o saradnji 5 lokalnih zajednica na projektnom području, obukama i opremanjem ukupno 5 timova za krizne situacije koji će biti opremljeni sa najmanje 94 seta opreme i alata, i sa dva vozila. Takođe, biće poboljšana dva protivpožarna sistema, izgrađen i opremljen trening centar. Opsežnom promotivno/informativnom kampanjom biće obuhvaćeno najmanje 10% lokalne populacije.

Ukupna vrijednost projekta je preko 586.000 EUR, od čega je Evropska unija osigurala preko 84% bespovratnih sredstava. Preostali iznos sufinansiraju projektni partneri, Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije – HERAG (BiH), Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije (BiH) i Opština Herceg Novi (Crna Gora). Sprovođenje projekta je započelo u martu i trajaće 24 mjeseca.