Preminuo dirigent Radovan Papović

Foto: ucg.ac.me

Ugledni crnogrski dirigent i profesor, Novljanin, Radovan Papović, iznenada je preminuo u 72. godini.
Rođen je 1950. u Herceg Novom, gdje je završio osnovnu školu i školu za osnovno muzičko obrazovanje.

Iz bogate biografije koja je objavljena na sajtu Univerziteta Crne Gore, izdavajamo samo neke detalje.

Završio je dva odsjeka na Srednjoj muzičkoj školi – Odsjek za violinu i Teoretski odsjek u Titogradu 1972. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, diplomirao je 1977. na Odsjeku za dirigovanje u klasi prof. Predraga Miloševića.

Godine 1986. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu završio je postdiplomski studij sa ocjenom 10 (deset) u klasi prof. Julija Marića i stekao stručni stepen specijaliste.

Po dolasku u Titograd radi kao dirigent Simfonijskog orkestra RTV Titograd, a istovremeno je i dirigent hora KUD Stanko Dragojević. Nakon osnivanja Muzičke akademije 1980. godine izabran je za asistenta (u honorarnom odnosu) prof. Darinke Matić-Marović za predmete Horsko pjevanje i Osnovi vokalne tehnike , gdje iste godine formira Ženski kamerni hor koji je vodio sve do danas.

Godine 1985. prelazi u stalni radni odnos, 1988. je izabran za docenta, 1996. za vanrednog profesora za predmete Horsko pjevanje, Osnovi vokalne tehnike i Orkestar, dirigujući i dalje sa Orkestrom RTV Crne Gore.

Svoj prvi javni nastup Radovan Papović je ostvario 1979. sa Simfonijskim orkestrom RTV Titograd u okviru festivala jugoslovenskih muzičkih umjetnika Dani muzike u Budvi. Od tada sve do danas (prvo u stalnom, a zatim u honorarnom odnosu) on je sa ovim orkestrom ostvario ogroman broj koncerata u okviru redovne djelatnosti tog ansambla ili njegovim učešćem na festivalima Dani muzike u Budvi, odnosno od 1982. u Herceg Novom, Grad-teatru u Budvi, Barskom ljetopisu, kao i na drugim brojnim prigodnim svečanostima. Sa istim ansamblom gostovao je u Češkoj, Italiji, Austriji, Alžiru i SSSR-u. Na koncertima Orkestra, osim crnogorskih i umjetnika iz ranije Jugoslavije, imao je i istaknute umjetnike iz inostranstva, kakav je violončelista David Grigorijan, laureat konkursa Čajkovski.

Između 1985-1991. stalni je gost Simfonijskog orkestra u Mostaru, a 1992. diriguje Simfonijskim orkestrom Umjetničkog ansambla JNA u Beogradu (Rosini, Šubert, Šopen).

U želji da pruži šansu mladima, Papović je sa Orkestrom RTV Titograd, odnosno kasnije Orkestrom RTV Crne Gore ostvario i veliki broj koncerata na kojima su solisti bili učenici muzičkih škola ili studenti Muzičke akademije.

Godine 1999. sa studentima gudačkog odsjeka Muzičke akademije formira Akademski kamerni orkestar koji se uspješno predstavlja javnosti. Već sljedeće godine uspijeva da realizuje projekat Muzičke akademije da se dva ansambla – Kamerni orkestar RTV Crne Gore i akademski kamerni orkestar, bar nominalno spoje.

Nekoliko uspješnih koncerata dalo je povoda da se zajednički ansambl poroširi i učešćem studenata Duvačkog odsjeka, tako da je prvobitni projekat prerastao u formaciju Crnogorskog simfonijskog orkestra koji se prvi put predstavio na svečanom otvaranju festivala Barski ljetopis 2000. godine programom Muzika na Crnogorskom dvoru.

Pored učešća orkestra RTV Crne Gore, akademskog kamernog orkestra ili Hora Muzičke akademije na brojnim svečanim akademijama i drugim prigodama, Radovan Papović je sa ovim ansamblima snimio više od trideset programa umjetničke muzike za potrebe RTV Crne Gore, a znatan broj koncerata direktno je prenošen.

Radovan Papović je bio dirigent jasne i precizne manuelne tehnike koji osim izrazitog muzikaliteta i odnjegovanog osjećaja za stil i formu, posjedovao temperament, energiju i veliki entuzijazam prema profesiji kojoj se posvetio.

Osim članstva u strukovnim udruženjima, Radovan Papović je bio član žirija na mnogim muzičkim takmičenjima u Crnoj Gori i van zemlje. Napisao je veliki broj aranžmana i orkestracija iz oblasti dječije, zabavne i umjetničke muzike, među kojima je i više orkestracija crnogorskih i stranih kompozitora XIX vijeka čija su djela snimljena na CD-u Muzika na Crnogorskom dvoru.