Pritisak na nelegalne potrošače: Stop nelegalnim priključcima za vodu i kanalizaciju

U hercegnovskoj opštini je, kako računaju u JP Vodovod i kanalizacija“ oko 700 nelegalnih objekata, koji su nelagalno priključeni na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. U ovom javnom preduzeću su riješeni da tome stanu na kraj.

Pojačali su kontrolu na terenu i svakodnevno isključuju sa mreže po 10-tak nelegalnih priključaka. Na udaru su, kako za Novski portal priča direktorka Olivera Doklestić, oni koji se do sada nisu odazvali upozorenjima iz ovog preduzeća da donesu dokumenta ili da plate. Uglavnom, su to objekti u Kutima, mada je nelegalnih priključaka dosta na Gomili, kod „Kapri“-ja i petlje u Igalu, na Toploj 2 i 3, kao i u Baošićima.

– Akcija isključenja počela je u februaru. Identifikovali smo 172 bespravna potrošača i oko 600 vodomjera, zaključno sa 11. martom. Prihod koji smo imali od 1. januara od bespravnih priključaka je bio 80 hiljada eura, a cijele prošle godine od novih priključaka na vodovodnu i kanlaizacionu mrežu i potrošenu vodu smo inkasirali oko 113 hiljada eura. Ove godine ugovori o reprogramu plaćanja na nelegalne priključke sklopljeni su u iznosu od 30 hiljada eura. Postavili smo rok svima da se jave do 20. marta i pokrenu proceduru za legalizaciju – ističe Doklestić.

Uz asistenciju komunalne policije krenula su isključenja svih onih koji se do sada uopšte nisu javili. Samo juče ujutro je isključeno pet nelegalnih postrošača, a biće ih 15 iviše u prvom ciklusu.

Doklestić smatra da mnogi vlasnici izgrađenih nelegalnih objekata teško mogu dobiti građevinsku dozvolu i UT uslove, jer su ih napravili na poljoprivrednom zemljištu, ali ne mogu džabe još i koristiti vodu i kanalizaciju. Nisu sporni mali objekti već zgrade sa puno stanova.

U „Vodovodu“ su ranije usvojili i pravilnik, kojim je predviđena finansijska nagrada svakom građaninu, radnicima Vodovoda i drugim koji otkriju nelegalni priključak i to dokumentuju.

Od naplaćenih sredstava iz ovog javnog preduzeća investiraće u poboljšanje vodovodniog i kanalizacionog sistema, kako bi bilo što manje gubitaka.

Pumpe kolektora stalno prelivaju

Gotovo svakodnevno dolazi do neke havarije ili prelijevanja pumpi na novom kanalizacionom kolektoru. Nije problem samo kada nestane struja, pa onda nečistoće odlaze u more, nego i to što su pumpe neispravno projektovane i postavljene, kaže Doklestić.

Ružna slika i smrad su često na Šetalištu Pet Danica, kod Milašinovića plaže, ali i na mnogim drugim mjestima duž rivijere.

Osim toga dešava se i da se kišna kanalizacija ulijeva u felaklnu ili obrnuto, jer su nesavjesni vlasnici nezakonito riješili za svoje objekte priključke za vodu i kanalizaciju. „Vodovod“ bi, kaže Doklestić, morao imati veću podršku Opštine koja izdaje građevinske dozvole da se više povede računa o komunalnom uređenju.