Raspisan tender za kolektor u Igalu

Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture Herceg Novi raspisalo je javni poziv za izvođenje radova na kanalizacionom kolektoru u ulici Vojvode Luke Vukalovića u Igalu.

Lokacija izvođenja radova je od “Karaule” do konobe “Stara Hercegovina”, naznačeno je u dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 145.000 eura sa uračunatim PDV-om.

Kako je navedeno u dokumentaciji, biće potrebno izvesti pripremne i montažne radove, a rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana od kada se uplati avans.
Tender je otvoren do 28. aprila.