Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja od 18.04. do 21.04.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:
dr Dragana Knežević-GOD.OMOR
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:
Dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:
dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić
dr Sanja Topić
dr Vesna Kovač-GOD.ODMOR
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra-med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:
dr Ana Popović
dr Tanja Zgradić-neće raditi 21.04.2022
dr Sanja Čeprnić
dr Marija Stanišić-GOD.ODMOR

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h
18.04.2022.dr Zinaida Miljković
19.04.2022. dr Danka Krivokapić
20.04.2022. dr Zinaida Miljković
21.04.2022 dr Sanja Topić

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h
18.04.2022. dr Tanja Zgradić
19.04.2022. dr Sanja Čeprnić
20.04.2022. dr Ana Popović
21.04.2022 dr Sanja Čeprnić

Izabrani doktori za žene:
dr Alenka Srdanović-svaki dan prijepodne,srijeda popodne
dr Slobodan Bulatović – NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:
Ambulanta Igalo
Dr Rosanda Bojičić – GOD.ODMOR
Dr Tamara Piljević

Bijela:
dr Danilović Iljana–GOD.ODMOR
dr Tošić Milica07h-14h
dr Đorđe Daničić 07h-14h

Bijela – pedijatrija:
dr Proročić Milenaod 8h -15h

Urološka ambulanta:
dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:
dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :
dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.