Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja od 11.04. do 15.04.2022.god.

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:
• dr Dragana Knežević- GOD. ODMOR
• dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:
• dr Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:
• dr Sanja Čeprnić
• dr Tanja Zgradić
• dr Nataša Milović-GOD.ODMOR
• dr Marija Stanišić
• dr Goran Komar -ponedjeljak, srijeda, petak
• dr Aleksandra Kolundžić -med. rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:
• dr Vesna Kovač-GOD. ODMOR
• dr Zinaida Miljković
• dr Danka Krivokapić
• dr Ana Popović
• dr Sanja Topić

COVID ambulanta prijepodne od 10 do 12h
• 11.04.2022. dr Marija Stanišić
• 12.04.2022. dr Tanja Zgradić
• 13.04.2022. dr Marija Stanišić
• 14.04.2022. dr Tanja Zgradić
• 15.04.2022. dr Sanja Čeprnić

COVID ambulanta poslijepodne od 15 do 17h
• 11.04.2022. dr Danka Krivokapić
• 12.04.2022. dr Zinaida Miljković
• 13.04.2022. dr Ana Popović
• 14.04.2022. dr Danka Krivokapić
• 15.04.2022. dr Sanja Topić

Izabrani doktori za žene:
• dr Alenka Srdanović – svaki dan prijepodne, srijeda popodne
• dr Slobodan Bulatović, ponedeljak 11.04.2022. i četvrtak 14.04.2022.

Izabrani ljekari za ambulante:
Ambulanta Igalo
• dr Rosanda Bojičić-GOD.ODMOR
• dr Tamara Piljević

Ambulanta Bijela:
• dr Iljana Danilović – GOD. ODMOR
• dr Milica Tošić 07-14h
• dr Đorđe Daničić 07-14h

Ambulanta Bijela – pedijatrija:
• dr Milena Proročić od 08-15h

Urološka ambulanta:
• dr Darko Topić – svakog petka od 15 do 19h

Ortopedska ambulanta:
• dr Savo Marić – svake srijede od 15 do 19h

Pulmološka ambulanta:
• dr Emilija Nikolić – svakog četvrtka i petka od 10 do 14h
• dr Darinka Kovačić – ponedeljak i utorak od 15 do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.