Regionalna saradnja u turizmu: Zadržati posebnost, bez kopiranja drugih

Foto: Služba za informisanje OHN

Ključ uspjeha u turizmu su regionalna saradnja zajednički turistički proizvod, poručeno je sa međunarodne konferencija „Jačanje regionalnih turističkih proizvoda“ u Trebinju. Učesnici su bili iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije, a Opštinu Herceg Novi je predstavljao sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije, Nenad Vitomirović.

Stav hercegnovske lokalne samouprave je da ne možemo imati razvijenu turističku destinaciju bez većeg učešća privatnog sektora u planiranju i upravljanju destinacijom. Za osmišljavanje regionalnog turističkog proizvoda najbitnija karika je upravo privatna inicijativa, naglčasio je Vitomirović.

-Za sve zemlje Zapadnog Balkana od ključnog je značaja da nakon pandemije snažno izađu na globalno tržište, što je najlakše uraditi sa zajedničkim regionalnim turističkim proizvodom. Naša opština će zauzeti značajno mjesto u tom turističkom proizvodu. Zajednički nastup Crne Gore i susjednih država sa regionalnim proizvodom naročito je bitan kada su u pitanju daleka tržišta kao što su Kina, SAD, Australija. Da bi se to postiglo moramo ukloniti mnogo nacionalnih birokratskih i biznis barijera, kao i potpisati regionalni ugovor o prekograničnom kretanju turista i izletnika. Dalji razvoj turizma mora biti održiv, što je jedan od zaključaka ove konferencije, istakao je Vitomirović.

Panelisti su na skupu ukazali da su problemi u svim ekonomijama Zapadnog Balkana manje-više isti, zbog čega je za njihovo rješavanje potrebno zajedničko djelovanje svih turističkih radnika, kao i predstavnika relevantnih institucija vlasti.

Zaključili su da je naš region po mnogo čemu jedinstven, te da kao takav ne treba da kopira druge destinacije, već da zadrži svoju posebnost, na pravi način je brendira i promoviše na tržištu. Zato je potrebna snažnija podrška svih uključenih aktera, posebno Vlada regiona.