Rekonstrukcija dječijeg igrališta u Parku Svetog Leopolda Mandića

Kroz EU projekat “Wonder” potpisan je ugovor za rekonstrukciju dječijeg igrališta u Parku Svetog Leopolda Mandića, u centralnoj urbanoj zoni Herceg Novog, uz Njegoševu ulicu. Ugovorena vrijednost radova je 19 800 eura.

Iz Turističke organizacije Herceg Novi, koja sprovodi ovaj projekat, sagledali su postojeće stanje igrališta. Zato je radi njihovog uređenja i dodatnog podizanja atraktivnosti mikrolokacije ugovoreno da se sa ovog prostora uklone plastične oštećene, a postavi jedna veća drvena kombinovana sprava. Ona se sastoji od kućice, ljuljaške, tobogana i penjalice i specijalizovana je za upotrebu na javnim površinama.

Podloga igrališta biće dodatno prilagođena planiranoj spravi i obezbjediće se ugradnjom gumenih ploča. Sve će biti postavljeno u skladu sa EU sigurnosnim i ekološkim standardima za ovakvu vrstu opreme za djecu na otvorenom.

Dimenzije planiranog igrališta su 880x310x400, a u istom vremenuskom intervalu moći će ga koristiti 7 do 8 djece.

– Radi jasnijeg prepoznavanja grada kao destinacije pogodne za djecu Turistička organizacija Herceg Novi konstantno, kroz redovno poslovanje, radi na različitim oblicima diverzifikacije ponude i unaprjeđenju boravka turista. Između ostalog, podizanje atraktivnosti destinacije postiže se oplemenjivanjem lokacija primamljivim sadržajima za boravak na otvorenom – saopštavaju Tonka Tomašević i Ljubica Vasiljević iz Odjeljenja za nacionalne i regionalne fondove EU u Turističkoj organuzaciji Herceg Novi.

Dodaju da je tehnička dokumentacija za predlog rekonstrukcije dječijeg igrališta urađena u saradnji sa Agencijom za izgradnju i razvoj Herceg Novog, na inicijativu MZ Herceg Novi, a na osnovu odobrenja koje je izdao opštinski Sekretarijat za komunalne djelatnoasti, ekologiju i energetsku efikasnost.

Projekat Wonder je odobren 2019. u okviru programa Adrion i zvanično će trajati do 31. januara 2023.godine.

Rekonstrukcija dječijeg igrališta u Parku Svetog Leopolda Mandića je još jedna u nizu aktivnosti koje Turistička organizacija Herceg Novi sprovodi u okviru ovog EU projekta radi repoznavanja destinacije kao pogodne za boravak djece i porodica.