Restaurirana raritetna kolekcija ikona škole Dimitrijević-Rafailović u Gradskom muzeju Mirko Komnenović

Ikona restaurirana
Foto: JU Gradski muzej

Kolekcija od  dvadeset ikona, iz fundusa JU Gradski muzej Mirko Komnenović  i Galerija Josip Bepo Benković, iz  17, 18. i 19. vijeka koja je uz pomoć sredstava Američke ambasade  u Podgorici, kroz Ambasadorski fond za očuvanje kulturne baštine, konzervirana, očišćena i restaurirana, spremna je za ponovni susret sa ljubiteljima umjetnosti.

Kolektiv Muzeja uveliko priprema izložbu koja će potvrditi zaokruženi proces do sada najznačajnijeg projekta ove kulturne ustanove.

Djela su prikupljana putem otkupa od fizičkih lica  u periodu  od 1951. do
1959. godine. Primjeri su tri ikonopisne radionice, rađene u postvizantijskom maniru, među kojima se kako brojčano – tako i stilski ističu radovi ikonopisne škole Dimitrijević- Rafailović. Zbog izuzetnog značaja kolekcija je od 1962. godine, zakonom zaštićena kao kulturno dobro Crne Gore.

“Ovo su samo neki od podataka koji su ovu zbirku kandidovali za dodjelu sredstava iz američkog Ambasadorskog fonda za očuvanje kulturne baštine (44. 463,94$). Posebno mjesto u zbirci zauzima ikona Apostola Tome. Karakteriše je antička ljepota predstavljenih figura, koje kao da su otrgnute iz nekog finog rukopisa/manuskskripta. Kao takva važi za remek-djelo našeg ikonopisa izuzetnih umjetničkih i istorijskih vrijednosti, zbog čega je stavljena  pod zaštitu kao posebno kulturno dobro”, ističu iz uprave ove javne ustanove.

Objašnjavaju i da je proces rada koji je obuhvatio čišćenje, konzervaciju i restauraciju, bio opsežan, jer je analizom dostupne građe utvrđeno da su predmeti pretrpjeli u više navrata konzervatorsko-restauratorske intervencije. Tako se konzervatorska problematika razlikovala od predmeta do predmeta. Bila su vidljiva brojna fizička i biološka oštećenja. Konzervatorske radove sproveo je Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.