Roditelji pisali Ministarstvu: Popravite prostorije Dječijeg odjeljenja u Igalu ili prihvatite djecu iz Igala u matičnoj zgradi

Savjet roditelja OŠ “Dašo Pavičić”, odjeljenja u Igalu uputio je dopis na adresu Ministarstva prosvjete i generalne direktorice Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje, Aleksandre Kuč, kojim potvrđuje da ne žele od iduće školske godine da djecu šalju u Sutorinu.

“Nakon jučerašnjeg sastanka i razgovora sa svim roditeljima djece koja pohadaju školu u lgalu roditelji su saglasni u tome da ne žele da šalju djecu u školu u Sutorinu, kako je bio prijedlog v.d. direktorice, Bosiljke Perunović”.

U dopisu dalje podsjećaju:

“Kao što znate, na izgradnju škole u Igalu se čeka više od 20 godina, i svih tih godina djeca su nastavu pohađala u neuslovnim prostorijama koje je Institut Dr Simo Milogević dao na korišćenje. Roditelji se slažu da prostorije u Igalu nisu uslovne da naša djeca tu borave, ali isto tako ćemo se boriti da naša djeca ostanu u Igalu ili da pređu u matičnu školu “Dašo Pavičić” na Toploj”, kategoričan je Savjet roditelja.

Ministarstvu iznose tri prijedloga za odvijanje nastave od sljedeće školske godine:

1. Sanacija postojećih prostorija u Igalu (da se sanira krov odakle prodire voda I ostalo što je neophodno za bezbjednost naše djece),

2. Da se nastava odvija u matičnoj školi “Daso Pavičić” na Toploj, u vidu organizovanja nastave u tri smjene. U trećoj smjeni bi išli učenici svih razreda (sedmi, osmi, deveti),

3. Ako ništa od navedenog nije u mogućnosti da se realizuje, onda tražimo da se obezbijede neke druge prostorije u Igalu, u kojima bi se mogla odvijati nastava, dok se ne izgradi škola u Igalu, navode roditelji.

Takode, naglašavaju da nije u redu da od ove godine počne strogo da se primjenjuje upis teritorijalnim principom, kako im je receno, te da oni iz Igala moraju da šalju djecu u Sutorinu kada su svjedoci da se u matičnoj školi “Dašo Pavičić” godinama upisuju djeca koja teritorijalno pripadaju Sutorini, Igalu, Zelenici…

“Ukoliko se nastava za našu djecu od školske 2023/2024. godine ne obezbijedi na neki od gore navedenih načina, mi ćemo biti primorani da našu djecu dovedemo u matičnu školu na Toploj i protestom se borimo za naša prava”, jasnni su u dopisu iz Savjeta roditelja djece područnog odljeljenja u Igalu.

Situacija je urgentna i vjeruju da će u Ministarstvu naći rješenje, te da će o tome dobiti brzi odgovor.

Podsjetimo da već 20 godina postoji potreba za gradnju nove škole u Igalu, jer je zgrada OŠ “Dašo Pavičić” prebukirana. Isto toliko godina gradnja škola je u svim izbornim programima vlasti i opozicije u Herceg Novom. Uvijek je postojao “izgovor” administrativnih barijera oko lokacije, ali u suštini izostala je istinska volja I posvećenost.

Sve da je sada usaglašena i odobrena lokacija za gradnju škole teško da bi ona mogla biti izgrađena i otvorena još za 2-3 godine. Raniji Odbor direktora Instituta Igalo je pomogao i ustupio privremeno za igalske đake Dječije odjeljenje Instituta. Međutim, Institut nije obavezan da održava prostorije, to je nadležnost škole, odnosno Ministarstva. Ugovor je istekao, ali bi mogao biti produžen ako to uprava škole zatraži od Odbora i ako Ministarstvo odluči da uloži sredstva za popravke do naredne školske godine.

Insistiranje na nastavi u Sutorini, iako je država uložila sredstva u obnovu te prigradske škole, za roditelje iz Igala je neprihvatljivo. To su jasno predočili i na nedavnom sastanku sa predstavnicima Ministarstva, Opštine i uprave škole.