Sa novskih skala se više neće prodavati pjeskavice, kupus i paprike

Sohn 080524

Odbornici lokalnog parlamenta u Herceg Novom usvojili su Program privremenih objekata na području opštine Herceg‐Novi za period od 2024.godine do 2029.godine. Računa se da u Novom  ima oko 700 privremenih objekata, mada njihov broj danas nije htio da pominje sekretar za prostrno paniranje i izgradnju, Vladislav Velaš, jer je upisano i dosta novih, ali i izbrisano starih.

Najveći broj privremenih objekata koji su sezonskog karaktera se nalazi u blizini mora i centralnih gradskih zona. Ovim Programom planira se smanjenje broja privremenih objekata, kao i njihova unifikacija i tipizacija koja će biti u skladu sa estetsko-ambijentalnim uslovima koje diktira ovo područje. Istovremeno je, kako je obfrazloženo, omogućeno građanima egzistencionalno uporište, ali će smjernice za materijalizaciju i tipizaciju privremenih objekata biti obavezujuće.

 “Sve lokacije za privremene objekte od gradskg Trga do Škvera i na samom Škveru su izbrisane. Na njih je ranije bilo najviše primjedbi građana i turista. Izbrisani su svi štandovi sa stepeništa, ledomati i pultovi. Sa Škvera je izbrisana i lokacija za uličnu prodaju pljeskavica. Sa novskih skala se više neće služiti i prodavati kupus i paprike.Ta odluka mi izgleda prirodna i siguran sam da niko neće imati ništa protiv, za raziku od ljudi koji decenijama na najekskluzivnijim lokacijama obavljaju uličnu prodaju hrane. Oni imaju i dalje mogućnost za prodaju, ali samo u objektu. Jer, javna površina je javna površina“, kazao je Velaš.

U Sekretarijatu su evidentirali sve privremene objekte, od granice Debeli brijeg do Kamenara i Vrbanja, sve bilborde, bankomate. Imamo novi 121 reklamni pano i bilbord, rekao je Velaš. Od toga su jako veliki prihodi, ako se uzme u obzir da zakup jednog  bilborda sa taksama i porezima košta preko 2500 eura.

 “Takođe, prvi put su evidentirane sve ugostiteljske terase u centru grada i na Belavisti, u pravim površinama. Snimljena je svaka lokacija i tu će biti veći prihodi. Primjetili smo i 16 parkirališta ali i veliki broj tzv.suvih vezova. U Sutorini je na hiljade brodova, a niko ih ne evidentira. Popisali smo ih kao parking. Takođe i bankomate koji postavljeni na mnogim lokacijama. Tek predstoji ozbiljan posao da se sve lokacije procijene, pa raspišu tenderi. Kratak je rok a treba da uđemo spremni u sezonu“, istakao je Velaš.

Odbornik Marko Lučić ponovio je zahtjev da Opština pokrene inicijativu da obalom upravljaju lokalne vlasti, a ne JP „Morsko dobro“ kako bi građani imali više koristi. Jer se sada 80 odsto lokacija za privremene objekte nalazi u zoni morskog dobra,  puni se budžet tog preduzeća, a nemamo uređenu obalu i ponudu.

Đuro Cvjetković se založio za etažnu razradu postojećih ugostiteljskih objekata, sa dodatkom terasa sa tendama,  “Uinteresu privrednika, grada i države“. Vlado Kosić i Nikola Radman su primjetili da bi, ipak, trebalo više voditi računa o vizuelnoj, a ne materijalnoj, strani i izbjegavati preveliku urbanizaciju.

Petogodišnji Program privremenih objekata je dobio “zeleno svjetlo“, kao i Cvjetkovićeva inicijativa da Skupština apeluje na resorno Ministarstvo da pokrene proceduru izmjene Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje i građenje privremenih objekata. Time bi bilo dozvoljeno da se ugostiteljske terase mogu postavljati uz, ili na ugostiteljski objekat.