Sanacija priobalja u Đenovićima

Djenovici radovi

Na lokalnom priobalnom putu u Đenovićima, na potezu od skretanja prema „Sun village“ do mula „Vojvodića“, počeli su radovi sanacije dijela trase koja je propala.

Posao će trajati do 31. januara, a saobraćaj će privremeno biti zabranjen za sve vrste vozila.

Iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti objasnili su da je bila neophodna izmjena režima saobraćaja radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja sanacionih radova na donjem priobalnom putu u blizini mula „Vojvodića“ u Đenovićima.