Savinskom dubravom

Proljeće tek dotiče zaštitićeno prirodno dobro Savinska dubrava. Procvjetale ljubičice, jaglaci … probijaju se pod osušenim granjem i lišćem. Ono što je ostalo od šume tek počinje da lista.

Šetnja Savinom uvijek prija, ali i rastužuje one koji pamte kakva je to bila nekada dok se jedva koji zrak sunca probijao kroz hrastove, kestene, borove..

Savinska dubrava, koja je više od 100 godina omiljeno mjesto za rekreaciju, zbog nemislordne urbanizacije, izgubula je već skoro dvije decenije interesovanje izletnika i rekreativaca, odnosno epitet „pluća grada“.

Još 1966. godine zbog izuzetnih prirodnih vrijednosti, Skupština opštine Herceg Novi donijela je Odluku o zaštiti Savinske dubrave, što je 1968. potvrdio i Republički zavod za zaštitu prirode CG Rješenjem o zaštiti dubrave kao rezervata prirodnog predjela.

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore je 2014. izradila Studiju Zaštite – odnosno Predlog da ona bude zaštićeno prirodno dobro. Odluku o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: predio izuzetnih odlika III kategorije „Savinska Dubrava“ donijela je Skupština Opštine Herceg Novi 2015. godine.

Međutim umjesto zaštite se nastavlja se ekološka i urbanistička devastacija, o čemu dovoljno govori podatak da je od nekadašnjih 40 ha pod šumskom vegetacijom, danas očuvano jedva oko 18 ha.

Kada prolazite pored velelepnih zdanja, ili onih koji djeluju prilično trošno i sklepano, a grade se i veliki „privremeni“ teško da je povjerovati podacima sa turističke mape na ulazu u park.

Naime, utvrđeno je ranijim istraživanjima da se na području Savinske dubrave nalazi 150 biljnih taksona, od kojih su mnogi zaštićena vrsta u Crnoj Gori i Evropi. Tu su i 9 vrsta vilinih konjica, 7 vrsta tvrdokrilaca, 19 vrsta leptira, 8 vrsta puževa, 3 vrste vodozemaca, 12 vrsta gmizavaca od kojih su svi na nacionalnoj listi zaštićenih vrsta, 13 vrsta ptica i sve se nalaze na listi zaštićenih vrsta u Crnoj Gori, 12 vrsta sisara …

Pod okriljem Savinske dubrave su i vrijedni kulturno istorijski spomenici, kompleks Manastira Savina, sa tri crkve, Crkva Sv. Ane, spomen kompleks palim borcima NOB-a sa spomen kosturnicom borcima i žrtvama fašizma I spomenik strijeljanim rodoljubima u I svjetskom ratu.

Briga o spomenicima je posbena priča. Na prilazu Bezmetkoviću tone i urušava se kamena staza, nestaje i kamenje sa kružnog dijela – odnosno kamenih klupa…