Sekundarna mreža za dio Kumbora

Objekti u blizini restorana Amaro kao i zapadno od Hotela Xanadu u Kumboru moći će da se priključe na sekundarnu kanalizacionu mrežu nakon ugradnje kanalizacionih cijevi u dužini od 120 m, čije je postavljanje planirano u blizini potoka.

Zbog toga je Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture opredijelilo 20 hiljada eura, a zainteresovani izvođači imaju rok do 14. aprila da se prijave na tender.

Ugradnja cijevi planirana je u dužini od 120 m od ukupno 250 m, a ostatak mreže biće rađen fazno, tj. naknadno.

Za radove je, prema tenderskoj dokumentaciji, određeno 10 dana. Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja.

Ove sedmice trebalo bi da bude sanirano oštećenje na dijelu kolektora u Bijeloj. Za taj posao angažovana je firma Briv construction.