Šetalište će povezivati Zmijice i Kumbor, otvoren tender za projekat

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, raspisalo je tender za izradu projektne dokumentacije za šetalište od Zmijica do skretanja za Kumbor.

Cijena nabavke bez PDV-a je 20.661 eura, a sa PDV-om 25.000 eura.

Tenderom je predviđena izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za šetalište koje povezuje Zmijice i Kumbor, uz magistralu.

Tender je otvoren do 12. marta.

Na ovaj projekat mještani čekaju decenijama, zapravo od kad je prošao magistralni put, šezdesetih godina prošlog vijeka.

Šetalište bi bilo značajno i za turiste, a posebno za osnovce koji dionicu od 500 metara od Kumbora ka školi u Zelenici.