Sjutra Dan novinara Crne Gore: Većina prima zarade ispod državnog prosjeka

Dan novinara press
Foto: Mediabiro

Sindikat medija Crne Gore organizovao je Forum za novinare pod nazivom “Gdje je novinarstvo danas”, u susret 23. januaru – Danu novinara Crne Gore.

Sumirjući glavne trendove u medijskom sektoru u protekloj godini predsjednik Sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković  ukazao je na nisku prosječnu platu u odnosu na državni nivo.

“To je i dalje najveći problem novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori, ali srećom prošle godine smo imali situaciju da je materijalni položaj značajnog broja novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori popravljen zahvaljujući borbi zaposlenih i Sindikata. Ipak, materijalni položaj pogotovo zaposlenih u manjim privatnim medijima i lokalnim javnim emiterima, ostaje kao razlog za zabrinutost, a mi rješenje toga i drugih problema vidimo u usvajanju novog granskog kolektivnog ugovora. Ipak, tu dogovora sa poslodavcima i dalje nema, te ćemo mi ove godine po još jedan, posljednji put pokušati da dođemo do njega”, kazao je Kračković.

Sindikat medija je tokom prošle godine registrovao 16 slučajeva napada na novinare i medije. Srećom nije bilo fizičkih napada, ali navode da raste broj onlajn prijetnji.

“Policija i tužilaštvo su riješili dio slučajeva, ali zabrinjava njihovo nereagovanje u određenim slučajevima iako se prijetnje pojedinim medijima i novinarima konstantno ponavljaju. Veliki izazov ostaje i rješavanje starih i najtežih slučajeva napada na novinare”, dodao je Kračković.

Forumu, koji je okupio predstavnike velikog broja crnogorskih medija prisustvovala je i ministarka kulture i medija, dr Tamara Vujović. Ona je saslušala probleme na koje su ukazali novinari i obećala da će nova Vlada i resorno Ministarstvo biti posvećeni njihovom rješavanju.

“Posvećeni smo poboljšanju u oblasti medija i pokušavamo da kreiramo što bolju atmosferu za rad, o čemu svjedoči i usvajanje Medijske strategije 2023 – 2027 godine koja nam može služiti kao jedan sveobuhvatni putokaz kako da kreiramo taj povoljni ambijent i kako da se ostvare puna prava na slobodu medija, slobodu izražavanja i da se zadrži i obogati medijski sektor i da se razvija medijski pluralizam. Mi kao 44. Vlada smo predstavili set medijskih zakona kao prioritet svih prioriteta, mi obećavamo da ćemo taj proces dovesti do kraja u drugom kvartalu ove godine”, najavila je Vujović, uz podatak da će Fond za medijski pluralizam biti od 0,2 posto od tekućeg budžeta.

Predstavnik međunarodne zajednice, šef odjeljenja za medije, obrazovanje i kulturu Ambasade SAD u Crnoj Gori, Stiven Drajkorn insistirao je na poštovanju vladavine prava, zabrinut zbog, kako je rekao trenda mržnje i prijetnji kojima su izloženi novinari.

“Imperativ je da se mediji odupru političkim pritiscima i afilijacijama. Oni ne treba da služe kao propagandno ili sredstvo sukoba”, poručio je Drajkorn.