Skoro 150 spasilaca obnovilo licence, slijede nove obuke

Foto: Pixabay

U susret ljetnjoj turističkoj sezoni i otvaranju kupališta, koja bi trebalo da budu uređena do 1. maja, Crveni krst Crne Gore je do sredine aprila verifikovao postojeće licence za 147 spasilaca na moru. Tokom maja i juna planiraju obuku za candidate koji žele postati spasioci na void, saopšteno je iz Crvenog krsta Crne Gore.

Preostale provjere sposobnosti spasilaca biće organizovane 8. i 29. maja, 5, 12, 26. juna i 3. jula.

Sadržaj praktičnog dijela ispita sa normama za ovjeru licenci je sljedeći: 1. plivanje 100 metara za 1,40 minuta i manje, spasilačkim kraulom; 2. plivanje 300 m za 4,30 minuta i manje uz pomoć peraja; 3. transport davljenika 25 m, koristeći tri 3 tehnike, poslije oslobađanja od hvata davljenika; 4. plivanje 400 m za 9 minuta i manje (200 m prsno plivanje i 200 m kraul); 5. ronjenje na dah u dužinu, minimum 25 m; 6. vađenje potonulog davljenika (3 m dubina) 3 puta za 3 min.

Pored ovjera licenci, Crveni krst Crne Gore organizovaće i 4 kursa za zainteresovane koji žele da postanu spasioci na vodi i to u sljedećim terminima: 4-10. i 24-30. maja, 6-12. i 24-30. juna.

Uslovi koje zainteresovani kandidati za obuku spasilaca na vodi moraju ispunjavati su: kandidat mora imati minimum 18 godina (za zvanje spasilac-kandidat); 2. prije početka kursa, kandidat mora dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje); 3. prije početka kursa, kandidat mora uspješno završiti provjeru psihofizičkih sposobnosti u moru, koja obuhvata: ronjenje na dah (20 metara i više), plivanje (50 metara za 50 sekundi i manje) i plivanje (300 metara slobodnim stilom za 6 minuta i 20 sekundi i manje); 4. kandidat mora imati minimum 100 časova nastave (teoretske, praktične i iz prve pomoći) prije polaganja završnog ispita; 5. završni ispit obuhvata: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, znanje iz pružanja prve pomoći.

Provjera sposobnosti za obnovu licenci kao I obuku novih spasilaca obavljaće se, kao i do sada, u Domu solidarnosti u Sutomoru. Prijave se mogu obaviti na mejl: spasilastvo@ckcg.me ili na brojeve telefona: 069 334 267 ili 030 373 608.