Skoro pola miliona eura za sanaciju i gradnju trotoara na području opštine

Foto: Služba za informisanje OHN

Mnogi trotoari u hercegnovskoj opštini su oštećeni, ili su ih zaposjela parkirana vozila, posebno duž magistrale. Otvoreni tender Opštine za izgradnju i sanaciju pješačkih staza, kojih nikad dovoljno, baš kao i parkinga, trebalo bi da poboljša postojoće stanje.

Za građevinske radove i obnavljanje trotoara na više lokacija u heregnovskoj opštini predviđeno je 446.300 eura, bez PDV-ea.

Pješacima će tako biti olakšan prolazak novim trotoarima u Igalu, na Toploj, u Meljinama, Zelenici, Đenovićima i u Bijeloj.

Rok za izvođenje svih radova je 90 kalendarskih dana, što znači da bi mogli ući i u glavnu turističku sezonu. Mada, kako je navedeno u javnom pozivu, radovi na predviđenim trotoarima biće izvođeni prema dinamici koju definiše naručilac, Opština Herceg Novi.

Izabrani izvođač dužan je da u roku od 7 dana od poziva  počne sa sanacijom. Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponuda.

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova  minimum 24 mjeseca, a to je ujedno i uslov koji se najviše boduje prilikom izbora najbolje ponude.

Inače, tenderom je predviđena sanacija trotoara u Zelenici od pasarele do Verdija, u dužini od 265m i od OŠ “Ilija Kišić” do Primata.

U Bijeloj od Lidera do Knjižare, u dužini od 170m i kod Coninga 110 m.

U Meljinama između Pošte i pječakog tinela, u dužini od 114 m.

U Đenovićima  od “Torte” do “Pršut krivine”.

U Igalu od Titove vile do hotela “Palmon bay” i duž Ulice V Crnogorska i Norveška.

Na Toploj od Volija do Doma zdravlja, u dužini od 340 m, kao i od pekare do garni hotela “Krušo”, u dužini od 390 m.

Tender je otvoren do 17. aprila.