Sanacija obale u Bijeloj

Foto: JP Morsko dobro

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom počelo je predsezonsko saniranje obalne infrastrukture.

Radovi se trenutno izvode na dvije lokacije u Bijeloj, gdje je u toku sanacija obalnog zida i ponte.

Kako je Novskom portalu ranije saopšteno, JPMD bi tokom ove godine trebalo da investira 1,1 milion eura u pojas morskog dobra u Herceg Novom.

Ukupno 635.000 eura raspoređeno je na sljedeći način: komunalno održavanje i hortikulturu 290.000 eura, za javnu rasvjetu 230.000 eura, hitne intervencije i sanaciju obale oko 80.000 eura. To podrazumijeva nasipanje plaža, nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe i kante) kao i rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture od javnog interesa.

“Iz prenesenih, neutrošenih budžetskih sredstava iz prethodne godine, izdvojili smo dodatnih 80.000 € za Herceg Novi. Realizicaija ovih ulaganja je otpočela i biće završena prije početka turističke sezone. Dio od 27.000 € od ovih sredstava biće utrošen na vanrednu i hitnu sanaciju obale, a preostala sredstva na nabavku i postavljanje parkovskog mobilijara i rekonstrukciju objekata obalne infrastrukture. Ulaganje u novsko područje morskog dobra za ove aktivnosti u tekućoj godini premašiće 700.000 €,” tvrde u JPMD.

Opredijeljen je i novac za popločavanje dijela Šetališta od Meljina do Hotela Plaža, no do početka radova neophodno je izraditi tehničku dokumentaciju, izabrati izvođača, pa taj posao uslijediće nakon ljeta.