Sportskim organizacijama i sportsko rekreativnim društvima raspoređeno 850 hiljada

Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Opštine Herceg Novi donio je Odluku o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama i sportsko rekreativnim društvima za 2024. godinu.

Odlukom o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2024. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 850 000 eura za sportske organizacije u Crnoj Gori sa sjedištem na području opštine Herceg Novi.

Ova sredstva raspoređena su na 45 sportskih subjekata, a iznos dodijeljenih sredstava za sufinansiranje za svaku sportsku organizaciju pojedinačno je izražen u posebnoj tabeli.

Pratite link https://hercegnovi.me/downloads/OdlukaRaspodjelaSredstava100524.pdf