Srednjoškolci Novog i Kotora slušali o smanjenju rizika od zemljotresa

Foto: MUP

U organizaciji Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, Područna jedinica za zaštitu i spašavanje Herceg Novi realizovala je predavanja o smanjenju rizika od zemljotresa u JU Srednjoj mješovitoj školi „Ivan Goran Kovačić” u Herceg Novom i JU Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru.

Ova predavanja su aktivnost u okviru projekta BALANCE – Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu kroz zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje, koji se realizuje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Učenici prvog razreda građevinskog smjera JU Srednje mješovite škole „Ivan Goran Kovačić” u Herceg Novom, upoznali su se sa istorijatom zemljotresa na ovom seizmički aktivnom području, preventivnim mjerama, kao i sa načinom ponašanja prije, tokom i poslije zemljotresa. S obzirom na početak požarne sezone, edukacija učenika obuhvatila je i osnove informacije o preventivnim mjerama, koje je neophodno sprovoditi radi smanjenja rizika od požara.

Edukacija učenika prvog razreda gimnazije u JU Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ bila je prilagođena potrebama učenika ovog centra, kao aktivnostima koje je potrebno sprovoditi prije, tokom i nakon zemljotresa. Sa učenicima se, takođe, razgovaralo i o prevenciji i zaštiti od požara.

Terenska vježba je planirana u oktobru na teritoriji opština Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Ukupna vrijednost projekta BALANCE iznosi 1.153.669,00 €, od čega Evropska unija finansira 939.418,02 €. Opredijeljeni iznos za Crnu Goru je 437.651,40 €, dok su odobrena sredstva za Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje 359.006,40 eura, od čega EU finansira 305.155,44 € (85%).