Što predviđa državna Strategija razvoja turizma za Novi i Boku do 2025. godine?

U Herceg Novom je neophodno nastaviti sprovođenje turističke valorizacije započetih investicionih projekata bivšeg Hotela Igalo, Hotela Tamaris, starog Hotela Boka, kao i unaprjeđenje standarda u Hotelu Plaža, navodi se u Strategiji razvoja turizma Crne Gore sa Akcionim planom od 2022 – 2025. godine, koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici. Herceg Novi je, sa druga dva bokeljska grada, dio četvrtog od ukupno 8 turističkih klastera, nazvan Turistički klaster 4 – Bokokotorski zaliv.

Potrebno je raditi na povećanju standarda postojećih smještajnih kapaciteta i unaprijeđenju kvaliteta usluge u sektoru turizma:

“Cilj pozicioniranja je da klaster postane destinacija sa ukupno do 10.000 kreveta – u većim turističkim kompleksima sa do 800 kreveta u opštini Herceg Novi, Tivat i na poluostrvu Luštica (Porto Montenegro, Portonovi, Luštica Bay), dok u Kotoru i selima oko zaliva u formi malih porodičnih hotela sa maksimumom do 100 kreveta”, navodi se u dokumentu.

U prvoj liniji do mora trebalo bi težiti hotelskoj ponudi kategorije 4 i 5 zvjezdica, sa dodatnim sadržajima. U zoni zaleđa, hotelska ponuda bi trebalo da bude kategorije 3-5 zvjezdica, sa dopunskim sadržajima.

Zona je sjajan potencijal za razvoj nautičkog turizma, a postojeće luke i marine potrebno je značajno unaprijediti, proširiti kapacitete i poboljšati kvalitet usluga, maksimalno iskoristiti potencijal pojedinih naselja (Prčanj, Risan, Meljine, Igalo) za razvoj zdrastvenog i wellness turizma i uvezati manje porodične hotelske kapacitete sa velikim nosiocima programa zdravstvenog i wellness turizma.

Strateški poboljšati komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu

Nedovoljno je razvijena vodovodna mreža, ne postoji sistem za odvod otpadnih voda, nedovoljna je pokrivenost kanalizacionom mrežom, ne postoji sistema za prečišćavanje otpadnih voda, navodi se u Strategiji.

“Loš je kvalitet lokalnih puteva na ruralnim područjima i slaba je povezanost seoskih područja sa gradskim jezgrom, magistralni puta u toku ljetnje turističke sezone je preopterećen. Trebalo bi poboljšati postojeću i izgraditi nedostajuću komunalnu infrastrukturu u cilju snabdijevanja stanovništva kvalitetnom vodom za piće, sa akcentom na Herceg Novi”, kaže se u dokumentu.

Znamenitosti

U Herceg Novom su, kao najprepoznatljivije znamenitosti, definisane Citadela i Sat kula, Tvrđave Španjola i Forte Mare, Kanli kula, muzeji, Avanturistički park Vrbanj, Park prirode Orjen, Titova vila “Galeb” i manastir Savina. Igalo, poznato po ljekovitom blatu i Institutu dr Simo Milošević predstavlja centar zdravstvenog turizma Crne Gore, precizira se u dokumentu.

Fokus je i na poboljšanju izgleda okoline i stvaranje mogućnosti za bavljenje sportom kao osnove za poboljšanje atraktivnosti Instituta Igalo (okolina Igala ).

Objekte graditi u mediteranskom stilu

Radi kreiranja imidža gradskih opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, a kroz definisane programe privatno – javnog partnerstva (npr. „novo lice grada“) potrebno je raditi na osvježenju fasada objekata u urbanom dijelu grada, pritom standardizovati rješenja kroz upotrebu materijala i boja koji su estetski prihvatljivi, neutralni i uklopivi sa okolinom.

Preporučuje se gradnja objekata u mediteranskom stilu, kombinujući izuzetnu estetiku i funkcionalnost radi postizanja potpune unifikacije dizajna enterijera i spoljnjeg prostora. Potrebno je na nivou lokalnih samouprava targetirati najstarije građevine koje imaju kulturnu i istorijsku vrijednost, kao i građevine u kojima su živjele ili boravile značajne istorijske ličnosti, zaštititi ih, revitalizovati i turistički valorizovati.

U Boki su posljednjih godina realizovani ili započeti projekti luksuznih rizorta sa marinama, buticima svjetskih modnih brendova, restoranima, trgovinskim lancima i visokoplatežnom klijentelom, koji su ovaj dio crnogorske obale učinili najekskluzivnijim, piše u Vladinom dokumentu.