Subvencija troškova boravka djece u JPU Naša radost

Na javnoj raspravi je Nacrt odluke o subvenciji troškova boravka djece u JPU Naša radost u Herceg Novom. Javna rasprava će trajati do srijede, 22. maja, a centralna će biti održana u sali Skupštine opštine Herceg Novi u ponedjeljak, 20. maja 2024. godine sa početkom u 10:00 sati.

Oduka se odnosi na porodice sa dvoje djece koja borave u vrtiću. Roditeljima će se umanjiti troškovi boravke i ishrane mališđana za 50%, a ostatak će Opština subvencinirati iz budžeta.

Nacrt odluke o subvenciji troškova boravka djece u JPU Naša radost u Herceg Novom, kao i program održavanja javne rasprave dostupni su na sajtu Opštine Herceg Novi.

Primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja u pisanoj formi moguće je dostaviti Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje preko Građanskog biroa Opštine Herceg Novi, a u elektronskoj formi na ana.zambelic.pistalo@hercegnovi.me.

Nakon sprovedene javne rasprave Sekretarijat za kulturu i obrazovanje će razmotriti primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika i sačiniti Izvještaj.