Tender za sanaciju lokalnih puteva, ulaganje 235 hiljada eura

Opština Herceg Novi raspisala je tender za sanaciju lokalnih saobraćajnica u vrijednosti 235.000 eura.

Tenderom je predviđena sanacija puta u naselju Gomila kod Volija, dvije ulice u Bijeloj, Ignjatija Zlokovića i Ulica iza Azzura, na Kamenom, kod Doma zdravlja, Nemila, Sutorina – Vinogradarska ulica, lokalni putevi u zaleđu i teren u dvorištu Osnovne škole “Ilija Kišić” u Zelenici.

Radovi obuhvataju saniranje udarnih rupa, kao i površina sa jasno vidljivim mrežastim pukotinama i ulegnućima, podnosno  potpunu zamjenu kolovozne konstrukcije.

Cijena obuhvata sve potrebne radove, sav potreban material, kao i asfaltiranje. Na nekim dionicama biće potrebno nivelisanje postojećih šaht poklopaca i slivnih rešetki na novoplaniranu niveletu kolovoza.

Tender je otvoren do 25. decembra.