Tokom regulacije potoka Nemila jednosmjeran saobraćaj u dijelu Meljina

Režim saobraćaja u naselju Meljine biće tokom marta privremeno izmijenjen, radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na regulisanju bujičnog potoka Nemila.

Na lokalnom putu u ulici Braće Grakalića, na potezu od skretanja za ulicu Braće Pedišića do kružnog toka, u dužini od oko 25 metara, saobraćaj će se odvijati jednom trakom naizmjenično do 31. marta.

Investitor je obavezan da omogući bezbjedno odvijanje saobraćaja, uz saobraćajnu signalizaciju i angažovano ljudstvo za preusmjeravanje saobraćaja tokom trajanja radova.