U Herceg Novom 336 korisnica prava obeštećenja majki sa troje i više djece

Novskom Centru za socijalni rad podnijeto je 338 zahtjeva za pravo obeštećenje majki sa troje i više djece, od čega će pravo ostvariti 336.

Rok za podnošenje zahtjeva ističe danas.

Iznos od 336 eura primaće 209 korisnica, a iznos od 192 eura će primati 127 korisnica.

Korisnice koje su primale i prije pomenuti iznos po pravu naknade majki troje i više djece, a nisu bile u radnom odnosu, sada po osnovu obeštećenja majki troje i više djece primaće 192 eura, odnosno nalazile su se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore poslovna jedinica Herceg Novi.

– Iznos od 336 eura će primati korisnice koje su napustile u prethodnom periodu posao radi ostvarivanja prava naknade majki troje i više djece, odnosno korisnice iz radnog odnosa – objasnili su za naš portal iz Centra za socijalni rad.

Prema podacima Fonda PIO 164 korisnice su zamrznule penzije i prešle na ovo pravo.

Ono će početi da se ostvaruje od 01.04.2022.godine, što znači da će prva isplata biti polovinom maja 2022.godine.