U Institutu Igalo teško stanje, blokiran račun, ali ne treba ga i dalje gurati u stečaj

Račun Instituta Igalo je opet u blokadi zbog starog duga od preko 7 miliona eura prema Jugobanci AD u stečaju, odnosno nadležnoj Agenciji za osiguranje depozita Srbije, koja je u funkciji stečajnog upravnika.

Iako je još u oktobru prošle godine Vlada preuzela obavezu vraćanja duga, još nije nađen “zakonski” način da to uradi, kako bi bila izbjegnuta blokada, a time i stečaj.

Izvršni direktor Instituta, dr Zoran Kovačević, kaže za Novski portal da upravo sa Ministarstvom zdravlja u Podgorici pokušava da nađe rješenje, da spase Institut i njegovu djelatnost, a prije svega uspostave tekuće poslovanje.

“Čekamo danas opet odlaganje blokade zbog duga prema Jugobanci na mjesec. Predali smo Privrednom sudu prije sedam dana zahtjev za odlaganje. Gledamo da riješimo i blokade po tužbama radnika, da im se isplati novac i onda izimiruju zarade. Plate kasne osam dana, a ne zaboravimo da su kasnile i po tri mjeseca. Institut je vazda primao platu 20-og u mjesecu. Primljena je novembarska plata, a decembarska kasni samo osam dana”, ističe Kovačević.

On odgovorno tvrdi da u menadžmentu sve čine da očuvaju Institut. Računaju da će 5. februara otvorili Drugu fazu, iako imaju dosta problema sa pripremanjem objekta. U tom zdanju sve su ravni krovovi i prokisnule su tri sobe. No, biće u funkciji ubrzo, dodaje Kovačević. To nije prvi put, kao ni to da se na starom objektu prve faze odvali zarđala ograda, koja će biti zavarena

“Nastojaćemo da zarade isplatimo  što prije ako uspijemo račun da odblokiramo. Uprkos tome što činimo kao da neko ima zadatak da stalno devalvira poziciju Instituta kako bi ga uveo u stečaj, ko zna radi čijih interesa. Ne odgovara im ni promil nade da se spasi”, primjećuje Kovačević.

Inače, krajem prošle sedmice konstituisan je novi Odbor direktora Instituta, a za predsjednika je izabran Predrag Dragojlović koji zastupa Investiciono razvojni fond, sa 23,65% akcija. Članovi su još: predstavnik Vlade, Pavle Obradović, Goran Čabarkapa u ime Fonda zdravstva, te predstavnici manjinskog akcionara kompanije Vile Olive,  Savo Kalezić i Petar Rakčević.