U kasi Opštine Herceg Novi blizu 7,3 miliona eura, ili 40% planiranog budžeta

Ovo je godina od koje i u hercegnovskoj opštini očekuju da će premašiti rekordnu 2019-tu. Iako je došlo do slabijeg punjenja opštinske kase po osnovu nekih prihoda od poreza i prireza, veće je ostvarenje budžeta nego prošle i godine koja je prethodila pandemiji.

– Ukupno ostvarenje budžeta Opštine Herceg Novi za prvih pet mjeseci ove godine iznosi 7.290.015,29 €, odnosno 40% u odnosu na plan. U istom periodu, a u odnosu na prošlu godinu, prihodi po osnovu poreza na dohodak su u padu 8%, a po osnovu prireza na porez 17%. Po osnovu poreza na nepokretnosti u dosadašnjem periodu prihodovano je 1.172.252,28€, odnosno 10% manje u odnosu na prihod po tom osnovu za isti period u 2021. godini – kaže za Novski portal sekretar za finansije, Nemanja Junčar.

U poređenju sa istim periodom u prošloj 2021. godini kada je ostvarenje bilo 34% u odnosu na plan za tu godinu, kao i sa 2019. kao godinom prije pandemije, kada je ostvarenje bilo 32% u odnosu na tadašnji plan, ove godine postoji uvećanje ostvarenja planiranog Budžeta, ističe naš sagovornik.

Program “Evropa sad” neočekivano je umanjio naplatu prihoda po osnovu poreza na dohodak lokalnih zajendica, zato u Opštini Herceg Novi očekuju i dobijaju neku vrstu naknade iz Vlade.

– Ministarstvo finansija nam navedeni gubitak kvartalno nadoknađuje iz budžetske rezerve, što je do sada učinjeno za prvi kvartal, tako da će negativni efekti biti umanjeni – ističe Junčar, ne precizirajući koliki će “manjak” u kasi biti nadoknađen.

Opštinska administracija je svakako krenula sa oporavkom i konsolidacijom budžeta, s obzirom da su protekle dvije godine prihodi znatno umanjeni zbog pandemije i teške ekonomske situacije u zemlji. Za trenutno stanje finansija Junčar kaže da je zadovoljavajuće:

Foto: Služba za informisanje OHN

– Uredno izmirujemo obaveze prema zaposlenima i poreze i doprinose za tekuću godinu. Prema dobavljačima imamo određenih dugovanja, od kojih je jedan dio regulisan kroz reprograme, a drugi dio ćemo nastojati da isplatimo u narednom periodu. Imajući u vidu sve navedeno, trenutna finansijska situacija Opštine je zadovoljavajuća. S obzirom na to da su budžetski prihodi najveći u junu, julu i avgustu, do kraja ove ljetnje turističke sezone očekujemo kompletnu stabilizaciju – optimističan je Junčar.

Takse nisu povećane, ali došle na naplatu poslije korone

Premda preduzetnike često čujemo kako ove godine iz Opštine dobijaju uvećane razne takse i naknade, naš sagovornik kaže da je prije dvije godine promijenjena Odluka o lokalnim komunalnim taksama i lokalnim administrativnim taksama, pa u tom dijelu lokalnih prihoda Opštine u toku 2022. godine nije bilo promjene.

– Pored toga, treba naglasiti da je u prethodnom periodu došlo do smanjenja prihoda Opštine po osnovu lokalnih komunalnih i administrativnih taksi, pri čemu se takođe vodilo računa o socijalnoj komponenti – tvrdi Junčar.

On je pojasnio da turističku taksu plaćaju domaća i strana fizička lica koja u turističkom mjestu A kategorije, na teritoriji opštine u kojoj je osnovana lokalna turistička organizacija, kao sekundarnu stambenu jedinicu, namijenjenu za odmor, imaju apartman, stan ili kuću.

– Visina godišnjeg iznosa turističke takse predstavlja proizvod broja kreveta u sekundarnoj stambenoj jedinici, iznosa boravišne takse, procijenjenog broja dana pune popunjenosti kapaciteta u privatnom smještaju u toku godine i koeficijenta 0,5. Broj kreveta u sekundarnoj stambenoj jedinici utvrđuje se u skladu sa standardom 15m2 – 1 krevet. Koeficejent 0,5 predstavlja koeficijent umanjenja iznosa boravišne takse – objašnjava Junčar.

Porez na nepokretnosti: Milion eura već u kasi

Od poreza na nepokretnosti u dosadašnjem periodu prihodovano je ukupno 1.172.252,28 €, odnosno 10% manje u odnosu na prihod po tom osnovu za isti period u 2021. godini. Ipak, to nije realna slika naplate, jer je to godina kada su uplaćene obaveze građana iz ranijeg perioda zbog pandemije virusa korona – objašnjava sekretar za finansije.

Porez na promet nepokretnosti značajno utiče na punjenje budžeta, pa je naplaćeno ukupno 995.687,61€, što je, kako kaže, tri puta više u odnosu na uporedni period u prethodnoj godini.

– Ovo drastično uvećanje prihoda po osnovu poreza na promet nepokretnosti pokazuje da je Herceg Novi sve atraktivnija destinacija – smatra Junčar.

U toku je generisanje poreza na nepokretnosti za 2022. godinu, za fizička i pravna lica.

Po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica do sada je naplaćeno 301.489,79€, a po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica prihodovano je 292.689,08 €, što je blagi pad u odnosu na 2021. godinu

Kako ističe naš sagovornik, Opština Herceg Novi bilježi visok procenat naplate poreza od fizičkih i pravnih lica. Posmatrajući statistiku u posljednje četiri godine, Opština bilježi konstantan rast prihoda po ovom osnovu kod pravnih lica, kao rezultat i adekvatnije evidencije i naplate.

Obračun kamate na neplaćene poreze

Kamate za neblagovremeno plaćanje obaveza, pogotovo poreza na nepokretnosti, koje se plaćaju u zakonski predviđenim rokovima, mora se platiti:

– Po zakonu Opština Herceg Novi više nema mogućnost da građane oslobodi plaćanja kamate na porez na nepokretnosti. Kamata se obračunava po stopi od 0,03% dnevno, na iznos neplaćene ili manje plaćene obaveze, počev od narednog dana od dospjelosti obaveze – zaključuje Junčar.