U obnovu putne infrastrukture ulaganje od preko 400 hiljada eura

Herceg Novi će tokom narednih mjeseci biti veliko gradilište, jer će biti nastavljena rekonstrukcija putne infrastrukture, a u radove uloženo preko 400 hiljada eura.

Uslijediće radovi na dva kraka u Ustaničkoj ulici na Srbini, vrijedni 60 hiljada eura. Potom na Stepeništu Elize Duković, gdje će biti uloženo oko 100 hiljada eura.

Uskoro počinje i rekonstrukcija putne infrastrukture u Osječkoj ulici, 29. Decembra, Bokeških mornara i Ribarskoj ulici. Vrijednost tih radova je oko 250 hiljada eura, najavio je sekretar za komunalne djelatnosti Opštine Herceg Novi, Vasilije Seferović, prilikom obilaska oštećene dionice na Srbini.

Proširenjem puta kroz Srbinu, uz izgradnju kanala za odvod atmosferskih voda, bio bi riješen dugogodišnji problem plavljenja puta, ukazao je predsjednik MZ Srbina, Aleksandar Bjeletić. U narednom periodu na Srbini bi trebalo da bude obnovljena i zadužbina porodica Bošković-Đurović-Laketić, koja je bila Srpska zakladna pomorska škola, kao i rekonstruisana tvrđave Španjola.