Upis đaka prvaka elektronski ili u školama

U svim osnovnim školama danas će početi upis za prvake. U prvi razred se upisuju djeca rođena 2016. godine, odnosno djeca koja u tekućoj kalendarskoj godini pune 6 godina života.

Upis u prvi razred devetogodišnje osnovne škole, se obavlja elektronski putem sajta ili u školama svakog radnog dana do 15. aprila 2022. godine.

Potrebno je donijeti kopiju izvoda iz matične knjige rođenih za djecu koja nemaju prebivalište u opštini Herceg Novi, radi upoređenja sa podacima iz baze o registru rođenih, dobijenih u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi.

Procedura upisa se realizuje u tri koraka:

1. prijava upisa putem sajta ili u školi

2. zakazivanje i realizacija sistematskog pregleda kod izabranog pedijatra u Domu zdravlja

3. testiranje djeteta u školi, uz obavezno ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove
Sve prijave moraju biti evidentirane elektronski.

Inače, testiranje se obavlja bez prisustva roditelja, u školama koje imaju pedagoge i psihologe. Procjenjuju se intelektualna, emocionalna i socijalna zrelost djeteta, ali i pažnja i koncentrisanost. Tokom pripreme djeteta za procjenu nije važno da djecu roditelji nauče da čitaju i pišu, računaju, jer će to učiti u školi. Važnije je da dijete nauče da može da se odvoji od roditelja, da može da bude samostalno, da ima pažnju i pamti, da može da prati časove, da ima dobre odnose sa vršnjacima.

Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju djetetu se može odobriti upis u školu i prije navršetka šest godina života, na prijedlog roditelja, a po odobrenju Komisije određene za upis djece u prvi razred.

Takođe, početak školovanja se može i odložiti za jednu školsku godinu, pod zakonskim uslovima. Škola je dužna da podnese prijavu nadležnoj inspekciji protiv roditelja koji nijesu upisali djete u školu.