Upozorenje da će biti zemljotres dodatno zbunilo građane

Neki građani su sinoć prije zemljotresa dobili obavještenje Androidovog sistema upozorenja o potresu da je moguć zemljotres, kao i smjernice šta učiniti.

Kako nam kažu neki koji su dobili obavještenje, samo ih je zbunilo, jer ranije nikada nisu dobili takvu poruku. Poruku su dobili oni kojima je na telefonu u tom trenutku bila uključena lokacija i internet.

Korisnicima je stigla poruka sa jasnim smjernicama da budu u pripravnosti, kao i da su naknadni potresi uobičajeni tokom smirivanja tla i instrukcijama kako se ponašati nakon zemljotresa.

Savjetuje se da se prije nego što se krene bilo gdje obuju cipele, provjeri plin i zatvori glavni ventil, a ako ne može da se napusti zgrada i da se izbjegavaju oštećene zgrade koje bi trebalo napustiti ako se čini da bi se mogla srušiti.

U drugom dijelu obavještenja se navodi da se radi o zemljotresu i procjenjenoj jačini s lokacijom mogućeg epicentra kao i sigurnosni savjeti za potres.

Savjetuje se da se uzme voda, ako je zatvorena da se koriste zalihe za hitne slučajeve kao što su voda iz bojlera ili otopljene kockice leda. Tu su i savjeti za dodatni oprez prilikom raščišćavanja, naročito električnim vodovima i vodovodnim cijevima.

Pitanje je koliko je građana postupilo po ovim uputstvima, ali bi u svakom slučaju valjalo da bar u velikim stambenim zgradama budu stalno okačene instrukcije kako se ponašati tokom zemljotresa i poslije njega.