Uprava za sport urediće teren na Savini

Sportski teren kod OŠ Milan Vuković na Savini biće adaptiran kao jedan od 12 sportskih objekata u državi, čije će uređenje finansirati Uprava za sport i mlade. Za sve objekte opredijeljeno je 317,6 hiljada eura. Saglasnost je Upravi juče dala Vlada Crne Gore.

Obaj teren na Savini sa višenamjenskom podlogom je nakon dosta finansijskih i drugih problema izgrađen prije 10 godina, a investicija je bila oko 200 hiljada eura. Teren je propao, na nekoliko mjesta podloga je potpuno „izderana“ pa donji slojevi štrče. Teren sa pomoćnim prostorijama je u par navrata bio na meti vandala, kada su oštećene terenske prostorije.

Pored sportskog terena u Herceg Novom, Uprava planira da finansira i slične objekte u Tivtu, Cetinju, Kotoru, Petnjici, Plužinama, Danilovgradu, Podgorici, Pljevljima i Andrijevici.

Uprava za sport i mlade, prema važećim zakonskim propisima može sufinansirati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata samo u vrijednosti do 10.000 eura. Međutim, veća ulaganja moguća su uz prethodnu saglasnost Vlade.