Uređeni skverovi na više lokacija u gradu

Foto: Komunalno stambeno doo

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, proteklih dana su uređivali skverove na nekoliko lokacija u gradu.
Uređeni su skverovi na Njivičkom putu, skver preko puta benzinske stanice “Eko” petrol u Igalu, zatim skverovi na ulazu sa Karače u stari grad kod biste Petra Lubarde i skverovi na samoj Karači, a završili su okopavanje i orezivanje žbunastog bilja na skveru kod semafora na Toploj.