Van pogona pumpe za vodu i pumpni agregati na kanalizaciji

Zbog najavljenih radova koje izvodi CEDIS doći do prekida napajanja električnom energijom pumpnih sistema tako da će biti onemogućeno punjenje rezervoara “Žvinje”. Rezerviar neće moći da se pripunjavanja pa može doći do otežanog vodosnabdijevanja potrošača sa područja Žvinja od 11 do 19 časova, kada su i najavljena isključenja struje.

Takođe, iz hercegnovskog „Vodovoda i kanalizacije“ informišu da će danas od 11 do 19 časova biti van pogona i pumpni agregati na kanalizacionoj mreži na području Igala i Tople.

Fekalne vode će preusmjeravati na dva havarijska ispusta u more.