Vlada formirala Komisiju za rješavanje statusa Instituta i povećala cijene za fondovske pacijente

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o formiranju Komisije za rješavanje statusa Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” A. D. Igalo, kao i usvojila Informaciju o uvećanju cijena usluga osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje.

Kako je saopšteno iz Vlade, Komisijom će rukovoditi potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku dr Srđan Pavićević.

“Imajući u vidu veliki javni značaj ovog pitanja, Komisija je sasatavljena od eksperata odgovarajuće struke, a njen zadatak je da prati i analizira stanje Instituta, da daje predloge i sugestije Vladi za preduzimanje konkretnih aktivnosti u cilju rješavanja statusa ove značajne ustanove. Osim toga, propisano je da za razmatranje pojedinih pitanja Komisija može da obrazuje operativne timove, kako bi se u što kraćem periodu riješila pitanja koja opterećuju rad Instituta”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o uvećanju cijena usluga osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore koji koriste usluge Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A. D. Igalo za 2024. godinu.

U Informaciji se navodi da je Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje utvrdilo da se cijena usluga osiguranika Fonda koji koriste usluge Instituta za 2024. godinu uvećava za 10 % u odnosu na cijene u 2023. godini.

“Na taj način ukupan trošak za 2024. godinu iznosiće 4.274.525 eura, što predstavlja povećanje od 643.698 eura. Navedeni trošak će se plaćati iz već opredijeljenih novčanih sredstava iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu”, zaključuje se u saopštenju.