Vladislav Velaš: Nije zaustavljen investicioni ciklus, planovi još važe

Sa mnogih adresa stručne i laičke javnosti u Crnoj Gori, pa i Herceg Novom, 1. oktobar označen je kao datum poslije koga prestaje da važi 50% planske dokumentacije (PUP-ovi, DUP-ovi, LSL-ovi, DSL-ovi… Upozoreno je i da se stopiraju svi ugovori o izradi planske dokumentacije, izdavanje urbanističko tehničkih uslova kao osnove za izradu projektne dokumentacije, tim i legalno građenje objekta u Crnoj Gori!

Ključni razlog- još nijesu usvojeni  Prostorni plan Crne Gore i Plan generalne regulacije. Ipak, ako je suditi po onome što je Novskom portalu kazao sekretar za prostorno planiranje i izgradnju, Vladislav Velaš, stanje u prostornom planiranju nije haotično i dramatično kako je to u javnosti predstavljeno, jer svi planovi u Registru resornog Ministarstva i dalje važe.

“Članom 11. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata definisan je Registar planskih dokumenata koji vodi resorno Ministarstvo. Planski dokumenti se evidentiraju i objavljuju u Registru. Dakle, svi planovi koji se nalaze na današnji dan u Registru koji je javno dostupan na internet stranici Ministarstva smatraju se važećim planskim dokumentima prema slovu Zakona”.

Cijela priča o prestanku važenja planskih dokumenata je izazvala prilično burne reakcije “na osnovu nekih novinskih naslova”, kaže Velaš i objašnjava:

“Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata donesen je 06.10.2017. godine i stupio je na snagu 16.10.2017. godine. Članom 216. definisano je da će se plan generalne regulacije Crne Gore donijeti u roku od 60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Dalje, Izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 86/22 od 03.08.2022. godine) izmijenjen je rok za donošenje Plana generalne regulacije sa 60 na 72 mjeseca. Pa bi, umjesto prvog oktobra prema navedenim odredbama, presjek stanja bio 16. oktobar. Napominjem da se ovdje vrlo jasno radi o roku za donošenje planskog dokumenta.  Vlada je na 67. sjednici održanoj 28.09.2023. godine, kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izmjenom je predloženo produženje roka za donošenje Plana generalne regulacije, čime će se obezbijediti kontinuitet funkcionisanja sistema planiranja prostora”.

Velaš nema dilemu da će ovaj predlog izmjena zakona biti usvojen u narednom periodu. U njegovom Sekretarijatu su mišljenja da istekom roka za donošenje Plana generalne regulacije, ne prestaju da važe planski dokumenti doneseni u ranijem periodu u zakonom propisanoj proceduri.

To znači i da nije zaustavljena gradnja u Herecg Novom.

“Odluka koja bi zaustavila gradnju u cijeloj državi zaista bi imala nesagledive posljedice i nadamo se da se tako nešto ne može desiti. Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju redovno obavlja poslove iz svoje nadležnosti i napominjem da do sada nismo zaprimili zvanično obavještenje iz resornog Ministarstva kojim bi se na bilo koji način nagovjestio takav slijed događaja”.

U toku značajni projekti

Nije došlo do zastoja u realizaciji značajnih projekata u opštini Herceg Novi i investitori nisu oštećeni, niti je zaustavljen razvoj i oštećena opštinska kasa.

“U proteklih par nedjelja je zaista dinamično i svakodnevno se radi na značajnim projektima gdje niko ne pominje mogućnost prekida aktivnosti. Trenutno se na Luštici realizuje projekat vodosnadbijevanja, pripremaju se prve dvije lokacije za izgradnju rezervoara, a prvi kilometar cjevovoda je postavljen. Nastavak rekonstrukcije Šetališta Pet Danica u Igalu se očekuje u narednoj nedjelji. Projektant obilaznice oko Herceg Novog je dobio zvanično saglasnost na trasu, i trenutno se rade geološki radovi za potrebe glavnog projekta. U petak imamo prezentaciju projekta nastavka šetališta ka Njivicama. Radovi na autobuskoj stanici idu prema planiranoj dinamici. Ovo su samo neke od mnogobrojnih aktivnosti i projekata u kojima učestvuje lokalna uprava”, ističe naš sagovornik.

Umjesto građevinskih dozvola Prijava građenja objekta

Donošenjem Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ukinuto je izdavanje građevinskih dozvola, a uvedena je Prijava građenja objekta koja se podnosi nadležnom ispekcijskom organu. Prijave građenja sa pratećom dokumentacijom objavljuju se na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i u ovom Sekretarijatu nemaju uvid u broj podnijetih prijava.

“Prema uplatama komunalija i prema broju zahtjeva za UT uslove zaključujemo da je dinamika dobra i da je punjenje budžeta po ovoj stavci zadovoljavajuće”, navodi Velaš.

On nije precizno odgovorio koliki je bio planirani prihod budžeta Opštine po ovom osnovu i u kom procentu je ostvaren, ali je optimističan.

“Plan prihoda je veći od planiranog pa je sigurno da ćemo imati i rebalans budžeta do kraja godine”.

Nelegalni objekti čekaju Plan generalne regulacije

Legalizacija bespravnih objekata svakako zavisi od planskih dokumenata jer mogu da se legalizuju samo objekti koji se uklapaju u osnovne urbanističke parametre važećeg planskog dokumenta, podsjeća Velaš.

“Takođe, svi objekti koji se ne uklapanju u osnovne urbanističke parametre ili se nalaze u djelovima opštine koja nije pokrivena planskom dokumetacijom, idu na prekid postupka do donošenja Plana generalne regulacije. Do sada su izdata 62 rješenja o legalizaciji bespravnih objekata na teritoriji naše opštine, a u preko 300 predmeta samo u ovoj godini doneseno je rješenje o prekidu postupka.

Očekuje se Predlog izmjena i dopuna PUP-a Herceg Novog sa pratećim Izvještajem

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Herceg Novi i Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održana je od 24. maja do 16. juna ove godine. Ministarstvo je u saradnji sa Opštinom Herceg Novi organizovalo javnu prezentaciju Nacrta 8.juna. Zbog velikog interesovanja građana, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizovalo je i nastavak prezentacije i javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna PUP-a  13. juna u Dvorani Park.

Nakon završetka javne rasprave pristupilo se obradi preko 600 pristiglih primjedbi i sugestija. Nakon toga treba da se formira Predlog, o kome će se izjasniti Komisija za reviziju planskih dokumenata. On će potom biti poslat na saglasnost javnim preduzećima i ustanovama, i nakon toga biti dostavljen Vladi na usvajanje.