“Vodovod” usaglasio Kolektivni ugovor sa Granskim za komunalnu djelatnost: Veći koeficijenti za radnike na težim poslovima

Usvajanjem Granskog kolektivnog ugovora za komunalnu djelatnost u oktobru ove godine stekli su se uslovi za usklađivanje zarada zaposlenim u komunalnim preduzećima u skladu sa odredbama Zakonom o radu. Komunalna preduzeća su dobila rok za usaglašavanje pojedinačnih Kolektivnih ugovora sa Granskim, a DOO ”Vodovod i kanalizacija” Herceg Novije prvo vodovodno preduzeće koje je taj posao uspješno okončalo na zadovoljstvo Sindikalne organizacije i zaposlenih, saopšteno je iz tog Društva.

Rezultat izmjena je da će komunalni radnici koji se bave težim i poslovima opasnim po zdravlje, kao što su rad na kanalizaciji, hlorinatorima i vodovodu, osim osnovne plate, imati i uvećane koeficijente. Na taj način su teži komunalni poslovi adekvatnije vrednovani, a radnici motivisaniji za efektivnije izvršavanje radnih zadataka.

Uporedo sa usaglašavanjem kolektivnog ugovora sa Granskim kolektivnim ugovorom izrađen je i novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u cilju efikasnijeg rasporeda poslova. Trenutno Društvo raspolaže sa manjim brojem radnika koji su u stalnom radnom odnosu u odnosu na decembar predhodne godine.

U “Vodovodu i kanalizaciji” očekuje da se ove promjene pozitivno odraze na poslovanje Društva i životni standard zaposlenih, kao i njihovu motivisanost za bolje i efikasnije obavljanje radnih zadataka.