Za 4 mjeseca treba da bude gotov glavni projekat bazena Instituta Igalo

Rekonstrukcija sportskog bazena Instituta Igalo koštaće, prema tenderskoj dokumentaciji, 4,5 miliona eura.

Uprava javnih radova raspisala je tender za izradu glavnog projekta i rekonstrukciju, koji je otvoren do 8. aprila.

Za izradu Glavnog projekta predviđeno je 4 mjeseca od potpisivanja ugovora, a rok za izvođenje radova je 10 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Projekat rekonstrukcije sportskog bazena u okviru S bloka trebalo bi da obuhvati stabilizaciju tla oko S dijela objekta II faze, izradu nove krovne konstrukcije sa pokrivačem, rekonstrukciju podnog grijanja i ventilacionih sistema, izmjene i modernizaciju opreme sistema grijanja i hemijske obrade bazenske vode, rekonstrukciju podloge sportskog bazena, mlaznica i filtera. Takođe, treba predvidjeti i zamjenu bravarije, rekonstrukciju ograde i sjedećih mjesta na tribinama, osvjetljenje bazena.

Istovremeno treba razmotriti mogućnost povećanja gabarita bazena i mogućnost povećanja kapaciteta za posjetioce.

Projekat bi terbalo praviti za gledalište sa 500 posjetilaca, kao i galerijom za počasne goste i tv ekipe, a na platou oko bazena postavljanje pokretnih tribina.

Ovo je samo dio elemenata koje bi trebalo ugraditi u glavni projekat bazena, koji će imati minimum četiri sportske svlačionice sa garderobom, kao i svlačionice muška+ženska sa kasetama za građane i korisnike Instituta, te za sudije…

Bazen bi morao da ima: LED wall semafor za vaterpolo i plivanje dimenzija 5x3m sa adekvatnim satelitima za akciono trajanje vremena, vaterpolo polje po FINA standardima, kao i golove i ostalu opremu po FINA standardima te mobilijar koji je adekvatan vlažnoj sredini.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole je Opština Herceg Novi ili drugo lice uz saglasnost Opštine Herceg Novi. Izradu tehničke dokumentacije radi Agencija za izgradnju i razvoj Opštine Herceg Novi.

Bazen, koji je otvoren daleke 1987. godine je van funkcije od jula prošle. Tada se urušila krovna konstrukcija. Zbog toga je vaterpolistima i plivačima Jadrana privremeno pokriven otvoreni bazen na Škveru, a ove godine izostalo je i veliko Međunarodno plivačko takmičenje i Montenegro Mimosa Cup.