Za praznike promet na tri granična prelaza u Novom uvećan od 30 do 140%

Da su prvomajski i vaskršnji praznici iskorišćeni za putovanja i kraći odmor, bilo u zemlji ili inostranstvu, pokazuje i promet od 1. do 5. maja na tri granična prelaza u Herceg Novom, na Debelom brijegu i Kobili sa Hrvatskom, te Sitnici sa BIH.

Prema podacima koje nam je saopštio komandir Stanice granične policije Herceg Novi, Dejan Janković u tom periodu Debeli brijeg je prešlo 57.240 putnika, što je 33,33% više i 14.390 vozila, ili 31,15% više nego u istom periodu lani. Putnici nam svjedoče da su kolone bili u nekim periodima kao u špicu sezone.

Mnogi su računajući da će izbjeći gužve na glavnom prelazu sa EU, odabrali za prelazak GP Kobila, koji je atraktivniji zbog pogleda na zaliv i Prevlaku. Međutim, i na njemu je bilo gužvi, jer, iako su službenici granične policije i carina, obavljali pojednostavljene procedure tokom kontrola, bilo je čekanja. Promet je u odnosu na prošlu godinu  i više nego udvostručen. Registrovan je prelazak 11.195 putnika, za 140,34% više i 4.072 vozila ili 124,11%. Podsjetimo da taj prelaz ima samo dvije trake,  već dva mjeseca nema internet, a radovi na rasvjeti još nisu završeni.

I na GP Sitnica bilo je kolona i za prvih pet dana maja evidentirano je 30.999 putnika, čak 92,46% više i 9.259  vozila, što predstavlja uvećanje od 57,51%. U toku su radovi na zajedničkom graničnom prelazu Crne Gore i BIH na Zupcima , koji bi trebalo da budu gotovi do ljeta.

Inače, na graničnim prelazima u Herceg Novom od 1. januara do 30. aprila zabilježeno je 415.059 ulazaka putnika u Crnu Goru i 428.650 izlazaka, što je uvećanje prometa od 13,66% u odnosu na prošlu godinu, kao i 148.442 ulazaka vozila i 146.156 izlazaka, što je za 5,87% manje nego lani.

Stanica granične policije Herceg Novi za sada raspolaže dovoljnim brojem službenika koji koriste zakonsku mogućnost da obavljaju pojednostavljene granične provjere, čime doprinose kraćem vremenu za prelazak granica. Sa crnogorskim službenicima na  GP Debeli brijeg su i službenici Froteksa, koji se rotiraju, a njihov broj varira u zavisnosti od potreba.