Zabrinjava negativan prirodni priraštaj u Herceg Novom

Posljednjih godina se herecgnovska opština sve više suočava sa takozvanom “bijelom kugom”. Prema podacima MONSTAT-a, za jedanaest mjeseci prošle godine zabilježen je negativan prirodni priraštaj od -43.

U tom periodu rođene su 272 bebe, a umrlo 315 žitelja. Sklopljeno je 160 brakova, dok se razvelo 30 parova.

Herceg Novi je tako jedan od 15 crnogorskih gradova koji bilježe negativan prirodni priraštaj. Iako Opština pokušava da zaustavi negative trend novčanim stimulacijama za roditelje novorođenčadi, te za postupke potpomognute oplodnje, još nema očekivanih rezultata.

Tek treće dijete u porodicama moglo bi uticati na pozitivan prirodni priraštaj, ali i planiranjem porodice uz veću ekonomsku i socijalnu stabilnost, uvećane naknade za novorođenčad, blizance i trojke.

Lokalna uprava, prema skupštinskoj Odluci od prošle godine izdvaja veća sredstva za roditelje tek rođenih beba, pa uvećane naknade sada iznose po 500 eura za jednu bebu, za blizance 2.000 eura, a za trojke 5.000.

Besplatna su i četiri postupka potpomognute oplodnje za žene do 45 godina. Ove godine je za tu namjenu iz budžeta opredijeljeno 20 hiljada eura.