Zaštitnica države stopirala prodaju imovine Vektra Boke, bivši radnici negoduju

Radnici koji su nekada bili zaposleni u Vektra Boki, kao i njihovi pravni zastupnici traže od Vlade i nadležnih institucija da preispitaju rad Zaštitnice imovinsko pravnih interesa države Crne Gore, Bojane Ćirović. Tvrde da je nezakonito inicirala kod Privrednog suda zabranu prodaje nekoliko placeva Vektra Boke.

Prodajom tih placeva, putem instituta Javnog izvršitelja, radnici bi naplatili poslednju četvrtinu zaostalih dugovanja u iznosu od 450.000 eura.

Pravni zastupnici radnika Vektra Boke podnijeli su prijavu SDT-u protiv Ćirovićeve koja zabranjuje prodaju tri placa u Njivicama i jednog na Rosama, uz obrazloženje da pravo korišćenja ne može biti u pravnom prometu. Advokatu Ranku Martinoviću to obrazloženje je neprihvatljivo.

Vjeruje da će radnici naplatiti potraživanja, ali pitanje je kada i da li će, s obzirom na okolnosti, vrijednost tog novca biti ona zarađena.

Martinović navodi i daje privremenu mjeru zabrane koju je donio sudija koji je bio pod izuzećem, što nije u skladu sa zakonom, a što je zapravo u korist vlasnika kompanije Dragana Brkovića.

Radnici su namjeravali da preko Javnog izvršitelja, na osnovu pravosnažnih presuda prodaju zemljište, na isti način kako su to učinili prošle godine kada su izmirli dugovanja za 14 plata.

I advokat Jovan Pejović kaže da je odluka Bojane Ćirović nezakonita. Brković je , kako kaže, oteo sa računa Vektra Boke pet miliona eura, izazvao stečaj i spriječio mogućnost da radnici naplate presude u redovnim izvršnim postupcima.

– Кompanija ne radi preko računa već duže vrijeme. Ali od prošle godine je Uprava prihoda podnijela krivičnu prijavu. U toku je krivični postupak i taj prestanak rada preko računa ponovo se slomio preko radnika, koji ne mogu da naplate jednu presudu – kazao je Pejović objašnjavajući zašto su htjeli da prodaju placeve.

Predsjednik sindikata Vektra boke Vojin Miljanić podsjeća na, kako tvrdi, kriminalno otuđenje Restorana na Žanjicu i čitav niz netransparentno prodatih objekata kojima se zaštitnica nije bavila, a planom reorganizacije kompanije je bila striktno zabranjena njihova prodaja

Vektra Boka je već sedam godina u stečaju , a radnici su do sada , zahvaljujući sudskim presudama uspjeli da naplate tri četvrine dugovanja za plate i doprinose.