Boka kotorska kao održiva nautička destinacija

U okviru Festivala vjetra 2024, a u organizaciji Pomorskog fakulteta Kotor UCG i Jedriličarskog kluba Delfin, u Tivtu je održana druga međunarodna naučno-stručna konferencija “Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija”, koju je otvorio ministar saobraćaja i pomorstva u Vladi Crne Gore, Filip Radulović.

“Vaša inicijativa i rad predstavljaju temelj za napredak i razvoj naše lokalne, a i regionalne zajednice u pravcu održivosti i ekološke svijesti koja je umnogome uzela maha i naša podrška joj je prijeko potrebna. U sklopu našeg angažmana na povećanju ekološke odgovornosti, fokusirani smo na promociju dekarbonizacije i prevenciju zagađenja kako naših mora i vodenih površina, tako i prirode uopšte”, poručio je Radulović.

On je istakao da značaj očuvanja prirodnih ljepota Crne Gore, našeg izvanrednog biodiverziteta i ekosistema, iziskuje neprekidnu posvećenost svih nas jer naša zemlja je naša odgovornost i legat koji treba da ostavimo našim naraštajima u boljem, a ne gorem stanju.

“Kao strateška podrška današnjoj konferenciji, sa velikom radošću i ponosom mogu da objavim da već u četvrtom kvartalu ove godine, planiramo da predstavimo novi zakonodavni okvir koji će objediniti i harmonizovati našu legislativu sa propisima Međunarodne pomorske organizacije i ostalih međunarodnih konvencija. Cilj nam je da uvedemo strože mjere za zaštitu našeg prirodnog okruženja kroz zabranu zagađenja sa plovnih objekata i unapređenje sigurnosti plovidbe”, kazao je Radulović.

Predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović je ukazao na značaj samog projekta, ali i ukupnog djelovanja JK Delfin, koji nije samo sportski klub, nego i neformalna pomorska škola koja je zaslužila povjerenje Pomorskog fakulteta Kotor.

“Nažalost, pored saobraćajnih gužvi na našim putevima, svjedoci smo i enormnog pritiska sve intenzivnijeg pomorskog saobraćaja u toku ljetnjih mjeseci u Boki. Zato se nadam da će današnji skup biti produktivan, doprinijeti povezivanju struke i donosioca odluka koje nam je neophodno, te u krajnjem ponuditi korisne zaključke i preporuke koji će biti upućeni prema resornim institucijama”, kazao je Komnenović.

Direktorka konferencije, doc. Dr Zorica Đurović, prodekanica za razvoj i komunikacije Pomorskog fakulteta pojasnila je da ovogodišnje izdanje Konferencije obuhvata dva panela. U prvom dijelu jednodnevnog naučno-stručnog skupa, domaći i gostujući eksperti razgovarali su na temu “Mogućnost pravnog regulisanja dekarbonizacije manjih plovila u Boki Kotorskoj”, dok je naziv drugog panela  “Plovidba i plovni putevi u Boki- sigurnost i stvarnost.”

Predsjednik Upravnog odbora Jedriličarskog kluba Delfin, dr Frano Tripović, objasnio je zbog čega klub, pored sporta, edukaciju smatra svojom obavezom i misijom.

“Posebno smo ponosni na osnovnu pomorsku školu gdje jedrenje obezbjeđuje djeci od najranijeg njihovog uzrasta da kroz igru savladaju kompleksne vještine koje su neophodne da bi se boravilo na moru”

Dekanica Pomorskog fakulteta Kotor, prof. dr Tatijana Dlabač je apostrofirala značaj multidisciplinarnog pristupa pitanjima zaštite morske sredine i bezbjednosti pomorskog saobraćaja, zahvaljujući za priliku da naučno-istraživačka ustanova kojoj je na čelu bude jedan od partnera u realizaciji edukativnog programa.

Nudeći se kao otvoreni forum, današnji skup u Tivtu treba da posluži promociji naučno-stručnog pristupa, povezivanju struke i donosioca odluka, kao i opštem podizanju svijesti o značaju tema kojima se bavi.