Čišćenje korita Sutorine, neće biti plavljenja

Rijeka sutorina
Foto: Služba za informisanje OHN

Korito rijeke Sutorina i ove godine će biti očišćeno od Pavlovića mosta na magistrali u Igalu do državne granice na Debelom brijegu.

Zahvaljujući redovnom godišnjem održavanju, što je inicijativa MZ Sutorina, spriječeno je izlivanje rijeke iz korita i plavljenje okolnog područja.

Vodostaj rijeke nije dostigao kritičan nivo od kada se korito redovno održava, ističe predsjednik MZ Sutorina, Boro Lučić.

„Posljednjih pet godina se korito čisti redovno u organizaciji MZ Sutorina i djelimično MZ Igalo. Zbog toga nema poplava što je najbitnija stvar, jer kada redovno održavate onda nema mogućnosti da se akumulira smeće, kamenje, pa i drveće. Rijeka veoma brzo nagomila materijal, na nekim mjestima korito bude zatrpano. Zato ćemo i ovog puta proći od granice sa Hrvatskom do kraja betonskog dijela korita, završiti posao na vrijeme, odnosno prije sezone kiša kako bi bilo što manje problema u zimskog periodu“, kaže Lučić, zahvalan i preduzeću Čistoća na pruženoj pomoći.

Pred ulazak mehanizacije u korito, radnici Sektora za održavanje javnih površina preduzeća Čistoća, pripremili su teren krajem prošle sedmice, napominje poslovođa u ovom sektoru, Dejan Perović.

„Čistili smo tokom petka i subote, kosili, sjekli veće drveće, a sada čekamo da bager obavi svoj dio posla. Nakon toga ostaje da završimo čišćenje, jer je uz prirodni materijal u koritu i dosta smeća“, navodi Perović.

Rijeka Sutorina tokom perioda velikih padavina, kada tok prima i brojne bujične potoke, može da ima vodostaj i do 3, 4 metra uz desetak metara širine, što dovoljno govori o opasnosti za mještane koji žive u njenoj blizini i njihova imanja.

„Od kada se korito čisti, rijeka nije dostigla ni upola nivo koji je ranije imala. Prije toga je rijetko sređivano iako smo kao mještani stalno upućivali zahtjeve. Svjesni smo koliko problema može da uslovi, zato mislim da se redovnim godišnjim održavanjem korito drži pod kontrolom“, ističe Lučić.

Korito je u vlasništvu države, ali bi u narednom periodu, kako dodaje,  bilo potrebno da se korito kompletno uredi od škole do granice sa Hrvatskom, te da se naprave manji mostovi kako bi zemljište s druge strane rijeke postalo dostupno vlasnicima.